Print Friendly, PDF & Email

avanitalaṃ punaravatīrṇā syāt
saṃskṛtagaṅgādhārā ।
dhīrabhagīrathavaṃśō’smākaṃ
vayaṃ tu kṛtanirdhārāḥ ॥

nipatatu paṇḍitaharaśirasi
pravahatu nityamidaṃ vachasi
praviśatu vaiyākaraṇamukhaṃ
punarapi vahatājjanamanasi
putrasahasraṃ samuddhṛtaṃ syāt
yāntu cha janmavikārāḥ ॥ 1 ॥

grāmaṃ grāmaṃ gachChāma
saṃskṛtaśikṣāṃ yachChāma
sarvēṣāmapi tṛptihitārthaṃ
svaklēśaṃ na hi gaṇayēma
kṛtē prayatnē kiṃ na labhēta
ēvaṃ santi vichārāḥ ॥ 2 ॥

yā mātā saṃskṛtimūlā
yasyā vyāptissuviśālā
vāṅmayarūpā sā bhavatu
lasatu chiraṃ sā vāṅmālā
suravāṇīṃ janavāṇīṃ kartuṃ
yatāmahē kṛtiśūrāḥ ॥ 3 ॥

rachana: ḍā. nārāyaṇabhaṭṭaḥ