Print Friendly, PDF & Email

karāravindēna padāravindaṃ mukhāravindē vinivēśayantam ।
vaṭasya patrasya puṭē śayānaṃ bālaṃ mukundaṃ manasā smarāmi ॥ 1 ॥

saṃhṛtya lōkānvaṭapatramadhyē śayānamādyantavihīnarūpam ।
sarvēśvaraṃ sarvahitāvatāraṃ bālaṃ mukundaṃ manasā smarāmi ॥ 2 ॥

indīvaraśyāmalakōmalāṅgaṃ indrādidēvārchitapādapadmam ।
santānakalpadrumamāśritānāṃ bālaṃ mukundaṃ manasā smarāmi ॥ 3 ॥

lambālakaṃ lambitahārayaṣṭiṃ śṛṅgāralīlāṅkitadantapaṅktim ।
bimbādharaṃ chāruviśālanētraṃ bālaṃ mukundaṃ manasā smarāmi ॥ 4 ॥

śikyē nidhāyādyapayōdadhīni bahirgatāyāṃ vrajanāyikāyām ।
bhuktvā yathēṣṭaṃ kapaṭēna suptaṃ bālaṃ mukundaṃ manasā smarāmi ॥ 5 ॥

kalindajāntasthitakāliyasya phaṇāgraraṅgēnaṭanapriyantam ।
tatpuchChahastaṃ śaradinduvaktraṃ bālaṃ mukundaṃ manasā smarāmi ॥ 6 ॥

ulūkhalē baddhamudāraśauryaṃ uttuṅgayugmārjuna bhaṅgalīlam ।
utphullapadmāyata chārunētraṃ bālaṃ mukundaṃ manasā smarāmi ॥ 7 ॥

ālōkya māturmukhamādarēṇa stanyaṃ pibantaṃ sarasīruhākṣam ।
sachchinmayaṃ dēvamanantarūpaṃ bālaṃ mukundaṃ manasā smarāmi ॥ 8 ॥