Print Friendly, PDF & Email

ōṃ śrīparamātmanē namaḥ
atha daśamō’dhyāyaḥ
vibhūtiyōgaḥ

śrī bhagavānuvācha
bhūya ēva mahābāhō śṛṇu mē paramaṃ vachaḥ ।
yattē’haṃ prīyamāṇāya vakṣyāmi hitakāmyayā ॥1॥

na mē viduḥ suragaṇāḥ prabhavaṃ na maharṣayaḥ ।
ahamādirhi dēvānāṃ maharṣīṇāṃ cha sarvaśaḥ ॥2॥

yō māmajamanādiṃ cha vētti lōkamahēśvaram ।
asammūḍhaḥ sa martyēṣu sarvapāpaiḥ pramuchyatē ॥3॥

buddhirjñānamasammōhaḥ kṣamā satyaṃ damaḥ śamaḥ ।
sukhaṃ duḥkhaṃ bhavō’bhāvaḥ bhayaṃ chābhayamēva cha ॥4॥

ahiṃsā samatā tuṣṭiḥ tapō dānaṃ yaśō’yaśaḥ ।
bhavanti bhāvā bhūtānāṃ matta ēva pṛthagvidhāḥ ॥5॥

maharṣayaḥ sapta pūrvē chatvārō manavastathā ।
madbhāvā mānasā jātāḥ yēṣāṃ lōka imāḥ prajāḥ ॥6॥

ētāṃ vibhūtiṃ yōgaṃ cha mama yō vētti tattvataḥ ।
sō’vikampēna yōgēna yujyatē nātra saṃśayaḥ ॥7॥

ahaṃ sarvasya prabhavaḥ mattaḥ sarvaṃ pravartatē ।
iti matvā bhajantē māṃ budhā bhāvasamanvitāḥ ॥8॥

machchittā madgataprāṇāḥ bōdhayantaḥ parasparam ।
kathayantaścha māṃ nityaṃ tuṣyanti cha ramanti cha ॥9॥

tēṣāṃ satatayuktānāṃ bhajatāṃ prītipūrvakam ।
dadāmi buddhiyōgaṃ taṃ yēna māmupayānti tē ॥10॥

tēṣāmēvānukampārtham ahamajñānajaṃ tamaḥ ।
nāśayāmyātmabhāvasthaḥ jñānadīpēna bhāsvatā ॥11॥

arjuna uvācha –
paraṃ brahma paraṃ dhāma pavitraṃ paramaṃ bhavān ।
puruṣaṃ śāśvataṃ divyam ādidēvamajaṃ vibhum ॥12॥

āhustvāmṛṣayaḥ sarvē dēvarṣirnāradastathā ।
asitō dēvalō vyāsaḥ svayaṃ chaiva bravīṣi mē ॥13॥

sarvamētadṛtaṃ manyē yanmāṃ vadasi kēśava ।
na hi tē bhagavanvyaktiṃ vidurdēvā na dānavāḥ ॥14॥

svayamēvātmanā”tmānaṃ vēttha tvaṃ puruṣōttama ।
bhūtabhāvana bhūtēśa dēvadēva jagatpatē ॥15॥

vaktumarhasyaśēṣēṇa divyā hyātmavibhūtayaḥ ।
yābhirvibhūtibhirlōkān imāṃstvaṃ vyāpya tiṣṭhasi ॥16॥

kathaṃ vidyāmahaṃ yōgin tvāṃ sadā parichintayan ।
kēṣu kēṣu cha bhāvēṣu chintyō’si bhagavanmayā ॥17॥

vistarēṇātmanō yōgaṃ vibhūtiṃ cha janārdana ।
bhūyaḥ kathaya tṛptirhi śṛṇvatō nāsti mē’mṛtam ॥18॥

śrī bhagavānuvācha –
hanta tē kathayiṣyāmi divyā hyātmavibhūtayaḥ ।
prādhānyataḥ kuruśrēṣṭha nāstyantō vistarasya mē ॥19॥

ahamātmā guḍākēśa sarvabhūtāśayasthitaḥ ।
ahamādiścha madhyaṃ cha bhūtānāmanta ēva cha ॥20॥

ādityānāmahaṃ viṣṇuḥ jyōtiṣāṃ raviraṃśumān ।
marīchirmarutāmasmi nakṣatrāṇāmahaṃ śaśī ॥21॥

vēdānāṃ sāmavēdō’smi dēvānāmasmi vāsavaḥ ।
indriyāṇāṃ manaśchāsmi bhūtānāmasmi chētanā ॥22॥

rudrāṇāṃ śaṅkaraśchāsmi vittēśō yakṣarakṣasām ।
vasūnāṃ pāvakaśchāsmi mēruḥ śikhariṇāmaham ॥23॥

purōdhasāṃ cha mukhyaṃ māṃ viddhi pārtha bṛhaspatim ।
sēnānīnāmahaṃ skandaḥ sarasāmasmi sāgaraḥ ॥24॥

maharṣīṇāṃ bhṛgurahaṃ girāmasmyēkamakṣaram ।
yajñānāṃ japayajñō’smi sthāvarāṇāṃ himālayaḥ ॥25॥

aśvatthaḥ sarvavṛkṣāṇāṃ dēvarṣīṇāṃ cha nāradaḥ ।
gandharvāṇāṃ chitrarathaḥ siddhānāṃ kapilō muniḥ ॥26॥

uchchaiḥ śravasamaśvānāṃ viddhi māmamṛtōdbhavam ।
airāvataṃ gajēndrāṇāṃ narāṇāṃ cha narādhipam ॥27॥

āyudhānāṃ ahaṃ vajraṃ dhēnūnāmasmi kāmadhuk ।
prajanaśchāsmi kandarpaḥ sarpāṇāmasmi vāsukiḥ ॥28॥

anantaśchāsmi nāgānāṃ varuṇō yādasāmaham ।
pitṝṇāmaryamā chāsmi yamaḥ saṃyamatāmaham ॥29॥

prahlādaśchāsmi daityānāṃ kālaḥ kalayatāmaham ।
mṛgāṇāṃ cha mṛgēndrō’haṃ vainatēyaścha pakṣiṇām ॥30॥

pavanaḥ pavatāmasmi rāmaḥ śastrabhṛtāmaham ।
jhaṣāṇāṃ makaraśchāsmi srōtasāmasmi jāhnavī ॥31॥

sargāṇāmādirantaścha madhyaṃ chaivāhamarjuna ।
adhyātmavidyā vidyānāṃ vādaḥ pravadatāmaham ॥32॥

akṣarāṇāmakārō’smi dvandvaḥ sāmāsikasya cha ।
ahamēvākṣayaḥ kālaḥ dhātā’haṃ viśvatōmukhaḥ ॥33॥

mṛtyuḥ sarvaharaśchāham udbhavaścha bhaviṣyatām ।
kīrtiḥ śrīrvākcha nārīṇāṃ smṛtirmēdhā dhṛtiḥ kṣamā ॥34॥

bṛhatsāma tathā sāmnāṃ gāyatrī Chandasāmaham ।
māsānāṃ mārgaśīrṣō’ham ṛtūnāṃ kusumākaraḥ ॥35॥

dyūtaṃ Chalayatāmasmi tējastējasvināmaham ।
jayō’smi vyavasāyō’smi sattvaṃ sattvavatāmaham ॥36॥

vṛṣṇīnāṃ vāsudēvō’smi pāṇḍavānāṃ dhanañjayaḥ ।
munīnāmapyahaṃ vyāsaḥ kavīnāmuśanā kaviḥ ॥37॥

daṇḍō damayatāmasmi nītirasmi jigīṣatām ।
maunaṃ chaivāsmi guhyānāṃ jñānaṃ jñānavatāmaham ॥38॥

yachchāpi sarvabhūtānāṃ bījaṃ tadahamarjuna ।
na tadasti vinā yatsyāt mayā bhūtaṃ charācharam ॥39॥

nāntō’sti mama divyānāṃ vibhūtīnāṃ parantapa ।
ēṣa tūddēśataḥ prōktaḥ vibhūtērvistarō mayā ॥40॥

yadyadvibhūtimatsattvaṃ śrīmadūrjitamēva vā ।
tattadēvāvagachCha tvaṃ mama tējō’mśasambhavam ॥41॥

athavā bahunaitēna kiṃ jñātēna tavārjuna ।
viṣṭabhyāhamidaṃ kṛtsnam ēkāṃśēna sthitō jagat ॥42॥

॥ ōṃ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsu upaniṣatsu brahmavidyāyāṃ
yōgaśāstrē śrīkṛṣṇārjunasaṃvādē vibhūtiyōgō nāma daśamō’dhyāyaḥ ॥