Print Friendly, PDF & Email

rāgam: śuddha sāvērī (mēḻakarta 29, dhīra śaṅkarābharaṇaṃ janyarāgam)
svara sthānāḥ: ṣaḍjam, chatuśruti ṛṣabham, śuddha madhyamam, pañchamam, chatuśruti dhaivatam
ārōhaṇa: S . R2 . . M1 . P . D2 . . Ṡ
avarōhaṇa: Ṡ . . D2 . P . M1 . . R2 . S

tāḻam: tisra jāti tripuṭa tāḻam
aṅgāḥ: 1 laghu (3 kāla) + 1 dhṛtam (2 kāla) + 1 dhṛtam (2 kāla)

rūpakarta: purandhara dāsa
bhāṣā: kannaḍa

sāhityam
ānalēkara unni pōladi
sakala śāstra purāṇa dīnam

tāḻa dīnaṃ tāḻa parigatu
rē rē sētu vāha
pariga-tam-naṃ jaṭā jūṭa
(sakala…parigatamnam)

svarāḥ

Ṙ    Ṁ    Ṙ    ।    Ṙ    Ṡ    ।    D    Ṡ    ॥    Ṡ    ,    Ṡ    ।    D    P    ।    M    P    ॥    
ānakaraunniladi
D    D    Ṡ    ।    D    ,    ।    D    P    ॥    P    M    R    ।    D    D    ।    D    P    ॥    
sakalaśāstrapuṇanaṃ
P    ,    P    ।    D    D    ।    D    P    ॥    P    ,    P    ।    M    P    ।    D    P    ॥    
ḻanamḻaparigatu
P    M    R    ।    S    R    ।    S    R    ॥    P    M    P    ।    S    R    ।    S    R    ॥    
āāā
P    P    D    ।    P    P    ।    M    R    ॥    R    S    R    ।    M    ,    ।    M    ,    ॥    
āātuha
D    P    D    ।    Ṡ    ,    ।    Ṡ    ,    ॥    Ṙ    Ṙ    Ṡ    ।    D    P    ।    M    P    ॥    
parigataṃnaṃjaṭāṭa
D    D    Ṡ    ।    D    ,    ।    D    P    ॥    P    M    R    ।    D    D    ।    D    P    ॥    
sakalaśāstrapuṇanaṃ
P    ,    P    ।    D    D    ।    D    P    ॥    P    ,    P    ।    M    P    ।    D    P    ॥    
ḻanaṃḻaparigatu
P    M    R    ।    S    R    ।    S    R    ॥    P    M    P    ।    S    R    ।    S    R    ॥    
āāā
P    P    D    ।    P    P    ।    M    R    ॥    R    S    R    ।    M    ,    ।    M    ,    ॥    
āātuha
D    P    D    ।    Ṡ    ,    ।    Ṡ    ,    ॥    
parigataṃnaṃ