Print Friendly, PDF & Email

rāgam: sāvērī (mēḻakarta 15, māyā māḻava gauḻa)
svara sthānāḥ: ṣaḍjam, kākalī niṣādam, śuddha dhaivatam, pañchamam, śuddha madhyamam, antara gāndhāram, śuddha ṛṣabham, ṣaḍjam
ārōhaṇa: S R1 . . . M1 . P D1 . . . Ṡ
avarōhaṇa: Ṡ N3 . . D1 P . M1 G3 . . R1 S

tāḻam: chatusra jāti rūpaka tāḻam
aṅgāḥ: 1 dhṛtam (2 kāla) + 1 laghu (4 kāla)

rūpakarta: purandhara dāsa
bhāṣā: saṃskṛtam

sāhityam
janaka suta kucha kuṅkuma paṅkitalāñchanu rē rē
baliharurē khaga vāhana kāñchīpuri nilayā
kari rakṣaka bhuja vikrama kāmita phala dāyaka
kari varadā kalyāṇa pērundēvī manōharurē
karigiri nivāsurē

svarāḥ

Ḍ    S    ।    R    M    M    ,    ॥    M    G    ।    G    ,    R    S    ॥    
janakasukuchakuṃkuma
G    ,    ।    R    R    G    ,    ॥    R    R    ।    S    Ḍ    S    ,    ॥    
paṃkitalāṃchanu
D    D    ।    P    M    P    ,    ॥    P    M    ।    G    R    S    R    ॥    
baliharukhagahana
P    M    ।    G    R    R    M    ॥    G    R    ।    S    ,    S    ,    ॥    
kāṃchīpurinila
S    R    ।    S    ,    Ṇ    Ḍ    ॥    S    R    ।    M    ,    G    R    ॥    
karirakṣakabhujavikrama
M    ,    ।    P    D    P    M    ॥    P    D    ।    P    ,    P    P    ॥    
mitaphalayaka
R    R    ।    M    M    P    ,    ॥    D    P    ।    D    P    P    M    ॥    
karivarakaḻṇa
P    D    ।    Ṡ    ,    N    D    ॥    N    D    ।    P    D    M    ,    ॥    
ruṃmaharu
D    P    ।    P    M    G    R    ॥    R    M    ।    G    R    S    ,    ॥    
karigirinisu
Ḍ    S    ।    R    M    M    ,    ॥    M    G    ।    G    ,    R    S    ॥    
janakasukuchakuṃkuma