Print Friendly, PDF & Email

rāgam: śrī (mēḻakarta 22, kharaharapriya)
ārōhaṇa: S . R2 . . M1 . P . . N2 . Ṡ (ṣaḍjam, chatuśruti ṛṣabham, śuddha madhyamam, pañchamam, kaiśikī niṣādam, ṣaḍjam)
avarōhaṇa: Ṡ . N2 . . P . M1 R2 G2 R2 S (ṣaḍjam, kaiśikī niṣādam, pañchamam, śuddha madhyamam, chatuśruti ṛṣabham, sādhāraṇa gāndhāram, chatuśruti ṛṣabham, ṣaḍjam)

tāḻam: chatusra jāti dhruva tāḻam
aṅgāḥ: 1 laghu (4 kāla) + 1 dhṛtam (2 kāla) + 1 laghu (4 kāla) + 1 laghu (4 kāla)

rūpakarta: paiḍala gurumūrti śāstri
bhāṣā: saṃskṛtam

sāhityam
mīnākṣī jayakāmākṣī kaṅkaṭika vāmākṣī
apratibha prabhā unnati madhura madhura salaṅkāra
ōṅkāra kali talapa yudha mata madhukaiṭabha
chaṇḍamuṇḍa dānava khaṇḍana mada danta valayana
kārtikēya janani rē rē kātyāyani kāḻi rudrāṇi
vīṇā nikvāṇi karaṇa karaṇa śikharañjaya
madhurālāpa priya rē āyiyāti yiyā āyiyāṃ vayā
ayati yiyā ahyiyāṃ vayā chokkanātha āmi jayarē

svarāḥ

M    M    P    ,    ।    P    ,    ।    N    P    N    N    ।    Ṡ    ,    Ṡ    ,    ॥    
kṣījayakṣī
Ġ    Ṙ    Ṡ    Ṡ    ।    N    P    ।    M    P    N    N    ।    Ṡ    ,    Ṡ    ,    ॥    
saṃcharikakṣī
Ṙ    ,    Ġ    Ṙ    ।    Ṡ    ,    ।    Ṙ    ,    Ṡ    ,    ।    Ṡ    Ṡ    N    P    ॥    
apratimaprabhannata
P    Ṡ    N    P    ।    Ṡ    N    ।    P    M    P    N    ।    P    P    M    ,    ॥    
madhuramadhurasalaṃra
R    ,    M    ,    ।    P    ,    ।    N    Ṡ    Ṙ    ,    ।    Ṙ    Ġ    Ṙ    Ṡ    ॥    
ōṃrakalitabha
Ṙ    ,    Ṗ    Ṁ    ।    ,    Ṗ    ।    Ṙ    Ṗ    Ṗ    Ṁ    ।    Ṙ    Ġ    Ṙ    Ṡ    ॥    
yuddhamitramadhukaiṭapa
Ġ    Ṙ    Ṡ    Ṡ    ।    N    P    ।    N    P    P    M    ।    R    G    R    S    ॥    
kaṇḍachaṇḍadaṇḍanunu

(mīnākṣī jaya)

S    Ṇ    P̣   Ṇ    ।    Ṇ    S    ।    R    M    M    P    ।    N    P    P    M    ॥    
madavalunana
R    ,    P    P    ।    M    R    ।    R    G    R    S    ।    S    ,    S    ,    ॥    
rtiyajananiya
R    ,    R    G    ।    R    S    ।    Ṇ    S    R    G    ।    R    R    S    Ṇ    ॥    
tyāyaniḻīrudrāṇī
P̣   ,    Ṇ    ,    ।    S    ,    ।    Ṃ    P̣   Ṇ    Ṇ    ।    S    ,    S    ,    ॥    
ṇāṇī
Ṇ    S    R    G    ।    R    S    ।    S    R    M    P    ।    N    P    M    P    ॥    
karaṇakaraṇakaśikaraṃjaya
P    N    P    ,    ।    M    ,    ।    P    P    M    ,    ।    R    G    R    S    ॥    
mudibammadhupriyayiya
R    P    M    R    ।    P    M    ।    R    M    M    P    ।    N    P    P    M    ॥    
āyiyatuyiyaayiyaṃyiya
R    M    P    N    ।    Ṡ    N    ।    P    N    Ṡ    Ṙ    ।    Ṙ    Ġ    Ṙ    Ṡ    ॥    
āyiyatiyiyaayiyaṃvayiya
R    M    P    N    ।    P    M    ।    P    P    M    ,    ।    R    G    R    S    ॥    
āaṃyiyayiya
Ṡ    ,    Ṡ    Ṡ    ।    N    P    ।    N    P    P    M    ।    R    G    R    S    ॥    
chokkathasvāmimuru