Print Friendly, PDF & Email

rāgam: mōhanam (mēḻakarta 28, harikāmbhōji janyarāgam)
svara sthānāḥ: ṣaḍjam, chatuśruti ṛṣabham, antara gāndhāram, pañchamam, chatuśruti dhaivatam
ārōhaṇa: S . R2 . G3 . . P . D2 . . Ṡ
avarōhaṇa: Ṡ . . D2 . P . . G3 . R2 . S

tāḻam: chatusra jāti rūpaka tāḻam
aṅgāḥ: 1 dhṛtam (2 kāla) + 1 laghu (4 kāla)

rūpakarta: appayya dīkṣitār
bhāṣā: saṃskṛtam

sāhityam
vara vīṇā mṛdu pāṇi
vana ruha lōchana rāṇī
suruchira bambara vēṇī
suranuta kaḻyāṇī
nirupama śubhaguṇa lōlā
nirata jayāprada śīlā
varadāpriya raṅganāyaki
vāñChita phala dāyaki
sarasījāsana jananī
jaya jaya jaya
(vara vīṇā)

svarāḥ

G    G    ।    P    ,    P    ,    ॥    D    P    ।    Ṡ    ,    Ṡ    ,    ॥    
varaṇāmṛduṇi
Ṙ    S    ।    D    D    P    ,    ॥    D    P    ।    G    G    R    ,    ॥    
vanaruhachanaṇī
G    P    ।    D    Ṡ    D    ,    ॥    D    P    ।    G    G    R    ,    ॥    
suruchirabaṃbaraṇī
G    G    ।    D    P    G    ,    ॥    P    G    ।    G    R    S    ,    ॥    
suranutakaḻṇī
G    G    ।    G    G    R    G    ॥    P    G    ।    P    ,    P    ,    ॥    
nirupamaśubhaguṇa
G    G    ।    D    P    D    ,    ॥    D    P    ।    Ṡ    ,    Ṡ    ,    ॥    
niratajapradaśī
D    Ġ    ।    Ṙ    Ṙ    Ṡ    Ṡ    ॥    D    Ṡ    ।    D    D    D    P    ॥    
varapriyaraṃgayaki
G    P    ।    D    Ṡ    D    P    ॥    D    P    ।    G    G    R    S    ॥    
vāṃChitaphalayaki
S    G    ।    G    ,    G    ,    ॥    G    R    ।    P    G    R    .    ॥    
sarasisanajana
S    R    ।    S    G    R    S    ॥    
jayajayajaya