Print Friendly, PDF & Email

rāgam: biḻahari (mēḻakarta 29, dhīra śaṅkarābharaṇaṃ janyarāga)
svara sthānāḥ: ṣaḍjam, śuddha ṛṣabham, śuddha madhyamam, pañchamam, śuddha dhaivatam
ārōhaṇa: S . R2 . G3 . . P . D2 . . Ṡ
avarōhaṇa: Ṡ N3 . D2 . P . M1 G3 . R2 . S

tāḻam: chaturasra jāti tripuṭa (ādi) tāḻam
aṅgāḥ: 1 laghu (4 kāla) + 1 dhṛtam (2 kāla) + 1 dhṛtam (2 kāla)

rūpakarta: paṭnaṃ subrahmaṇya ayyar
bhāṣā: telugu

sāhityam
pallavi
rāra vēṇu gōpabāla rājita sadguṇa jayaśīla

anupallavi
sārasākṣa nēramēmi marubādha kōrvalērā

charaṇaṃ 1
nandagōpālā nē nendu pōjālā nī
vindu rārā sadamalamaditō mudamalaraga nākeduruga gadiyarā
(rāra vēṇu)

charaṇaṃ 2
palumārunu gāravamuna nin pilachina palukavu nalugakurā
karivarada! marimari nā yadharamu grōlarā kanikaramuga
(rāra vēṇu)

charaṇaṃ 3
rā nagadhara rā murahara rā bhavahara rāvērā
ī maguvanu ī lalalanu ī sogasini chēkōrā
kōrikalimponda ḍendamu nīyandu chērenu nī chen-
ta maruvakurā karamulachē marimari ninu śaraṇanedara
(rāra vēṇu)

svarāḥ

pallavi

S    ,    ,    R    ।    G    ,    P    ,    ।    D    ,    Ṡ    ,    ।    N    ,    D    ,    ।    
raṇupa
P    ,    D    P    ।    M    G    R    S    ।    R    S    Ṇ    Ḍ    ।    S    ,    ,    ,    ॥    
jitasadguṇajayaśī
S    ,    ,    R    ।    G    ,    P    ,    ।    M    ,    ,    G    ।    P    ,    D    ,    ।    
rakṣarami
Ṙ    ,    ,    Ṡ    ।    N    ,    D    ,    ।    P    ,    ,    M    ।    G    ,    R    ,    ॥    
marudharva

charaṇaṃ 1

S    ,    ,    R    ।    G    ,    G    ,    ।    G    ,    ,    ,    ।    ,    ,    R    G    ।    
nanda
P    ,    ,    P    ।    P    ,    P    ,    ।    P    ,    ,    ,    ।    ,    ,    D    P    ॥    
nendu
Ṡ    ,    ,    Ṡ    ।    Ṡ    ,    Ṡ    ,    ।    Ġ    Ṙ    Ṡ    N    ।    N    D    P    ,    ।    
vindusadamalamadi
P    D    P    M    ।    G    R    R    ,    ।    G    P    M    G    ।    R    S    R    G    ॥    
mudamalaragakedurugagadiya

(rāra vēṇu)

charaṇaṃ 2

P    P    P    ,    ।    R    R    R    ,    ।    G    P    M    G    ।    G    ,    ,    ,    ।    
palurunuravamunanin
G    P    M    G    ।    M    G    R    S    ।    R    G    R    S    ।    S    ,    ,    ,    ॥    
pilachinapalukavunalugaku
R    S    Ṇ    Ḍ    ।    S    ,    ,    ,    ।    M    G    R    G    ।    P    ,    ,    ,    ।    
karivaramarimari
D    P    D    Ṙ    ।    Ṡ    ,    ,    ,    ।    Ṙ    Ṡ    N    D    ।    P    M    G    R    ॥    
yadharamugrōlakanikaramuga

(rāra vēṇu)

charaṇaṃ 3

P    ,    ,    ,    ।    M    G    R    G    ।    D    ,    ,    ,    ।    M    G    R    G    ।    
nagadharamurahara
P    ,    ,    ,    ।    M    G    R    G    ।    P    ,    P    ,    ।    P    ,    ,    ,    ॥    
bhavahara
Ġ    ,    ,    ,    ।    Ṙ    Ṡ    N    D    ।    Ṙ    ,    ,    ,    ।    Ṙ    Ṡ    N    D    ।    
īmaguvanuīlalananu
Ṡ    ,    ,    ,    ।    Ṙ    Ṡ    N    D    ।    Ṡ    ,    Ṡ    ,    ।    Ṡ    ,    ,    ,    ॥    
īsogasinichē
Ġ    ,    Ṙ    Ṡ    ।    Ṙ    ,    Ṙ    ,    ।    Ṙ    ,    ,    ,    ।    Ṙ    ,    Ṡ    N    ।    
rikalimpondaḍendamu
D    ,    D    ,    ।    D    ,    ,    ,    ।    P    ,    M    G    ।    G    ,    G    ,    ॥    
yandurenuchen
G    ,    ,    ,    ।    S    R    G    D    ।    P    ,    ,    ,    ।    Ṙ    Ṡ    Ṙ    Ġ    ।    
tamaruvakukaramula
Ṡ    ,    ,    ,    ।    Ġ    Ṙ    Ṡ    N    ।    D    P    M    G    ।    R    S    R    G    ॥    
chēmarimarininuśaraṇanedara

(rāra vēṇu)