DEVAVANIM VEDAVANIM MATARAM VANDAMAHE

dēvavāṇīṃ vēdavāṇīṃ mātaraṃ vandāmahē ।chiranavīnā chirapurāṇīṃ sādaraṃ vandāmahē ॥ dhru॥ divyasaṃskṛtirakṣaṇāya tatparā bhuvanē bhramantaḥ ।lōkajāgaraṇāya siddhāḥ saṅghaṭanamantraṃ japantaḥ ।kṛtiparā lakṣyaikaniṣṭhā bhārataṃ sēvāmahē ॥ 1॥ bhēdabhāvanivāraṇāya bandhutāmanubhāvayēma ।karmaṇā manasā cha vachasā…

Read more

UPADESHA SARAM (RAMANA MAHARSHI)

karturājñayā prāpyatē phalam ।karma kiṃ paraṃ karma tajjaḍam ॥ 1 ॥ kṛtimahōdadhau patanakāraṇam ।phalamaśāśvataṃ gatinirōdhakam ॥ 2 ॥ īśvarārpitaṃ nēchChayā kṛtam ।chittaśōdhakaṃ muktisādhakam ॥ 3 ॥ kāyavāṅmanaḥ kāryamuttamam ।pūjanaṃ japaśchintanaṃ…

Read more

MAITRIM BHAJATA

maitrīṃ bhajata akhilahṛjjētrīmātmavadēva parānapi paśyata ।yuddhaṃ tyajata spardhāṃ tyajatatyajata parēṣu akramamākramaṇam ॥ jananī pṛthivī kāmadughā”stējanakō dēvaḥ sakaladayāluḥ ।dāmyata datta dayadhvaṃ janatāḥśrēyō bhūyāt sakalajanānām ॥

Read more

RACHAYEMA SAMSKRITA BHAVANAM (GRAME NAGARE SAMASTA RASHTRE)

grāmē nagarē samastarāṣṭrērachayēma saṃskṛtabhavanaṃiṣṭikāṃ vinā mṛttikāṃ vinākēvalasambhāṣaṇavidhayāsaṃskṛtasambhāṣaṇakalayā ॥ śiśubālānāṃ smitamṛduvachanēyuvayuvatīnāṃ mañjubhāṣaṇēvṛddhagurūṇāṃ vatsalahṛdayērachayēma saṃskṛtabhavanam ॥ 1 ॥ aruṇōdayataḥ suprabhātaṃśubharātriṃ niśi saṃvadēmadivāniśaṃ saṃskṛtavachanēnarachayēma saṃskṛtabhavanam ॥ 2 ॥ sōdara-sōdarī-bhāva-bandhuraṃmātṛprēmatō bahujanaruchiraṃvachanalalitaṃ śravaṇamadhuraṃrachayēma saṃskṛtabhavanam ॥…

Read more

VANDE BHARATA MATARAM VADA BHARATA

vandē bhāratamātaraṃ vada, bhārata ! vandē mātaraṃvandē mātaraṃ, vandē mātaraṃ, vandē mātaram ॥ janmabhūriyaṃ vīravarāṇāṃ tyāgadhanānāṃ dhīrāṇāṃmātṛbhūmayē lōkahitāya cha nityasamarpitachittānām ।jitakōpānāṃ kṛtakṛtyānāṃ vittaṃ tṛṇavad dṛṣṭavatāṃmātṛsēvanādātmajīvanē sārthakatāmānītavatām ॥ 1 ॥ grāmē…

Read more

MRUDAPI CHA CHANDANAM

mṛdapi cha chandanamasmin dēśē grāmō grāmaḥ siddhavanam ।yatra cha bālā dēvīsvarūpā bālāḥ sarvē śrīrāmāḥ ॥ harimandiramidamakhilaśarīraṃdhanaśaktī janasēvāyaiyatra cha krīḍāyai vanarājaḥdhēnurmātā paramaśivānityaṃ prātaḥ śivaguṇagānaṃdīpanutiḥ khalu śatruparā ॥ 1 ॥ bhāgyavidhāyi nijārjitakarmayatra…

Read more

PRIYAM BHARATAM

prakṛtyā suramyaṃ viśālaṃ prakāmaṃsarittārahāraiḥ lalāmaṃ nikāmam ।himādrirlalāṭē padē chaiva sindhuḥpriyaṃ bhārataṃ sarvadā darśanīyam ॥ 1 ॥ dhanānāṃ nidhānaṃ dharāyāṃ pradhānaṃidaṃ bhārataṃ dēvalōkēna tulyam ।yaśō yasya śubhraṃ vidēśēṣu gītaṃpriyaṃ bhārataṃ tat…

Read more

PATHATA SAMSKRITAM VADATA SAMSKRITAM

paṭhata saṃskṛtam, vadata saṃskṛtaṃlasatu saṃskṛtaṃ chiraṃ gṛhē gṛhē cha punarapi ॥ paṭhata ॥ jñānavaibhavaṃ vēdavāṅmayaṃlasati yatra bhavabhayāpahāri munibhirārjitam ।kīrtirārjitā yasya praṇayanātvyāsa-bhāsa-kālidāsa-bāṇa-mukhyakavibhiḥ ॥ 1॥ sthānamūrjitaṃ yasya manvatēvāgvichintakā hi vākṣu yasya vīkṣya…

Read more

KRIYASIDDHIH SATTVE BHAVATI

kriyāsiddhiḥ sattvē bhavati mahatānnōpakaraṇē ।sēvādīkṣita ! chirapratijña !mā vismara bhō sūktim ॥ na dhanaṃ na balaṃ nāpi sampadā na syājjanānukampāsiddhā na syāt kāryabhūmikā na syādapi prōtsāhaḥāvṛṇōtu vā vighnavāridhistvaṃ mā vismara…

Read more

AVANITALAM PUNARAVATIRNA SYAT

avanitalaṃ punaravatīrṇā syātsaṃskṛtagaṅgādhārā ।dhīrabhagīrathavaṃśō’smākaṃvayaṃ tu kṛtanirdhārāḥ ॥ nipatatu paṇḍitaharaśirasipravahatu nityamidaṃ vachasipraviśatu vaiyākaraṇamukhaṃpunarapi vahatājjanamanasiputrasahasraṃ samuddhṛtaṃ syātyāntu cha janmavikārāḥ ॥ 1 ॥ grāmaṃ grāmaṃ gachChāmasaṃskṛtaśikṣāṃ yachChāmasarvēṣāmapi tṛptihitārthaṃsvaklēśaṃ na hi gaṇayēmakṛtē prayatnē kiṃ…

Read more