Print Friendly, PDF & Email

॥ ṣaṣṭhaḥ sargaḥ ॥
॥ kuṇṭhavaikuṇṭhaḥ ॥

atha tāṃ gantumaśaktāṃ chiramanuraktāṃ latāgṛhē dṛṣṭvā ।
tachcharitaṃ gōvindē manasijamandē sakhī prāha ॥ 37 ॥

॥ gītaṃ 12 ॥

paśyati diśi diśi rahasi bhavantam ।
tadadharamadhuramadhūni pibantam ॥
nātha harē jagannātha harē sīdati rādhā vāsagṛhē – dhruvam ॥ 1 ॥

tvadabhisaraṇarabhasēna valantī ।
patati padāni kiyanti chalantī ॥ 2 ॥

vihitaviśadabisakisalayavalayā ।
jīvati paramiha tava ratikalayā ॥ 3 ॥

muhuravalōkitamaṇḍanalīlā ।
madhuripurahamiti bhāvanaśīlā ॥ 4 ॥

tvaritamupaiti na kathamabhisāram ।
haririti vadati sakhīmanuvāram ॥ 5 ॥

śliṣyati chumbati jaladharakalpam ।
harirupagata iti timiramanalpam ॥ 6 ॥

bhavati vilambini vigalitalajjā ।
vilapati rōditi vāsakasajjā ॥ 7 ॥

śrījayadēvakavēridamuditam ।
rasikajanaṃ tanutāmatimuditam ॥ 8 ॥

vipulapulakapāliḥ sphītasītkāramanta-rjanitajaḍimakākuvyākulaṃ vyāharantī ।
tava kitava vidhattē’mandakandarpachintāṃ rasajaladhinimagnā dhyānalagnā mṛgākṣī ॥ 38 ॥

aṅgēṣvābharaṇaṃ karōti bahuśaḥ patrē’pi sañchāriṇi prāptaṃ tvāṃ pariśaṅkatē vitanutē śayyāṃ chiraṃ dhyāyati ।
ityākalpavikalpatalparachanāsaṅkalpalīlāśata-vyāsaktāpi vinā tvayā varatanurnaiṣā niśāṃ nēṣyati ॥ 39 ॥

kiṃ viśrāmyasi kṛṣṇabhōgibhavanē bhāṇḍīrabhūmīruhi bhrāta ryāhi nadṛṣṭigōcharamitassānandanandāspadam।
radhāyāvachanaṃ tadadhvagamukhānnandāntikēgōpatō gōvindasyajayanti sāyamatithiprāśastyagarbhāgiraḥ॥ 40 ॥

॥ iti gītagōvindē vāsakasajjāvarṇanē kuṇṭhavaikuṇṭhō nāma ṣaṣṭhaḥ sargaḥ ॥