Print Friendly, PDF & Email

॥ saptamaḥ sargaḥ ॥
॥ nāgaranārāyaṇaḥ ॥

atrāntarē cha kulaṭākulavartmapāta-sañjātapātaka iva sphuṭalāñChanaśrīḥ ।
vṛndāvanāntaramadīpayadaṃśujālai-rdiksundarīvadanachandanabindurinduḥ ॥ 40 ॥

prasarati śaśadharabimbē vihitavilambē cha mādhavē vidhurā ।
virachitavividhavilāpaṃ sā paritāpaṃ chakārōchchaiḥ ॥ 41 ॥

॥ gītaṃ 13 ॥

kathitasamayē’pi harirahaha na yayau vanam ।
mama viphalamidamamalarūpamapi yauvanam ॥
yāmi hē kamiha śaraṇaṃ sakhījanavachanavañchitā ॥ 1 ॥

yadanugamanāya niśi gahanamapi śīlitam ।
tēna mama hṛdayamidamasamaśarakīlitam ॥ 2 ॥

mama maraṇamēva varamativitathakētanā ।
kimiha viṣahāmi virahānalachētanā ॥ 3 ॥

māmahaha vidhurayati madhuramadhuyāminī ।
kāpi harimanubhavati kṛtasukṛtakāminī ॥ 4 ॥

ahaha kalayāmi valayādimaṇībhūṣaṇam ।
harivirahadahanavahanēna bahudūṣaṇam ॥ 5 ॥

kusumasukumāratanumatanuśaralīlayā ।
sragapi hṛdi hanti māmativiṣamaśīlayā ॥ 6 ॥

ahamiha nivasāmi nagaṇitavanavētasā ।
smarati madhusūdanō māmapi na chētasā ॥ 7 ॥

haricharaṇaśaraṇajayadēvakavibhāratī ।
vasatu hṛdi yuvatiriva kōmalakalāvatī ॥ 8 ॥

tatkiṃ kāmapi kāminīmabhisṛtaḥ kiṃ vā kalākēlibhi-rbaddhō bandhubhirandhakāriṇi vanōpāntē kimu bhrāmyati ।
kāntaḥ klāntamanā manāgapi pathi prasthātumēvākṣamaḥ saṅkētīkṛtamañjuvañjulalatākuñjē’pi yannāgataḥ ॥ 42 ॥

athāgatāṃ mādhavamantarēṇa sakhīmiyaṃ vīkṣya viṣādamūkām ।
viśaṅkmānā ramitaṃ kayāpi janārdanaṃ dṛṣṭavadētadāha ॥ 43 ॥

॥ gītaṃ 14 ॥

smarasamarōchitavirachitavēśā ।
galitakusumadaravilulitakēśā ॥
kāpi madhuripuṇā vilasati yuvatiradhikaguṇā ॥ 1 ॥

hariparirambhaṇavalitavikārā ।
kuchakalaśōpari taralitahārā ॥ 2 ॥

vichaladalakalalitānanachandrā ।
tadadharapānarabhasakṛtatandrā ॥ 3 ॥

chañchalakuṇḍaladalitakapōlā ।
mukharitarasanajaghanagalitalōlā ॥ 4 ॥

dayitavilōkitalajjitahasitā ।
bahuvidhakūjitaratirasarasitā ॥ 5 ॥

vipulapulakapṛthuvēpathubhaṅgā ।
śvasitanimīlitavikasadanaṅgā ॥ 6 ॥

śramajalakaṇabharasubhagaśarīrā ।
paripatitōrasi ratiraṇadhīrā ॥ 7 ॥

śrījayadēvabhaṇitahariramitam ।
kalikaluṣaṃ janayatu pariśamitam ॥ 8 ॥

virahapāṇḍumurārimukhāmbuja-dyutiriyaṃ tirayannapi chētanām ।
vidhuratīva tanōti manōbhuvaḥ sahṛdayē hṛdayē madanavyathām ॥ 44 ॥

॥ gītaṃ 15 ॥

samuditamadanē ramaṇīvadanē chumbanavalitādharē ।
mṛgamadatilakaṃ likhati sapulakaṃ mṛgamiva rajanīkarē ॥
ramatē yamunāpulinavanē vijayī murāriradhunā ॥ 1 ॥

ghanachayaruchirē rachayati chikurē taralitataruṇānanē ।
kurabakakusumaṃ chapalāsuṣamaṃ ratipatimṛgakānanē ॥ 2 ॥

ghaṭayati sughanē kuchayugagaganē mṛgamadaruchirūṣitē ।
maṇisaramamalaṃ tārakapaṭalaṃ nakhapadaśaśibhūṣitē ॥ 3 ॥

jitabisaśakalē mṛdubhujayugalē karatalanalinīdalē ।
marakatavalayaṃ madhukaranichayaṃ vitarati himaśītalē ॥ 4 ॥

ratigṛhajaghanē vipulāpaghanē manasijakanakāsanē ।
maṇimayarasanaṃ tōraṇahasanaṃ vikirati kṛtavāsanē ॥ 5 ॥

charaṇakisalayē kamalānilayē nakhamaṇigaṇapūjitē ।
bahirapavaraṇaṃ yāvakabharaṇaṃ janayati hṛdi yōjitē ॥ 6 ॥

ramayati sadṛśaṃ kāmapi subhṛśaṃ khalahaladharasōdarē ।
kimaphalamavasaṃ chiramiha virasaṃ vada sakhi viṭapōdarē ॥ 7 ॥

iha rasabhaṇanē kṛtahariguṇanē madhuripupadasēvakē ।
kaliyugacharitaṃ na vasatu duritaṃ kavinṛpajayadēvakē ॥ 8 ॥

nāyātaḥ sakhi nirdayō yadi śaṭhastvaṃ dūti kiṃ dūyasē svachChandaṃ bahuvallabhaḥ sa ramatē kiṃ tatra tē dūṣaṇam ।
paśyādya priyasamgamāya dayitasyākṛṣyamāṇaṃ gaṇai-rutkaṇṭhārtibharādiva sphuṭadidaṃ chētaḥ svayaṃ yāsyati ॥ 45 ॥

॥ gītaṃ 16 ॥

anilataralakuvalayanayanēna ।
tapati na sā kisalayaśayanēna ॥
sakhi yā ramitā vanamālinā ॥ 1 ॥

vikasitasarasijalalitamukhēna ।
sphuṭati na sā manasijaviśikhēna ॥ 2 ॥

amṛtamadhuramṛdutaravachanēna ।
jvalati na sā malayajapavanēna ॥ 3 ॥

sthalajalaruharuchikaracharaṇēna ।
luṭhati na sā himakarakiraṇēna ॥ 4 ॥

sajalajaladasamudayaruchirēṇa ।
dalati na sā hṛdi chiravirahēṇa ॥ 5 ॥

kanakanikaṣaruchiśuchivasanēna ।
śvasati na sā parijanahasanēna ॥ 6 ॥

sakalabhuvanajanavarataruṇēna ।
vahati na sā rujamatikaruṇēna ॥ 7 ॥

śrījayadēvabhaṇitavachanēna ।
praviśatu harirapi hṛdayamanēna ॥ 8 ॥

manōbhavānandana chandanānila prasīda rē dakṣiṇa muñcha vāmatām ।
kṣaṇaṃ jagatprāṇa vidhāya mādhavaṃ purō mama prāṇaharō bhaviṣyasi ॥ 46 ॥

ripuriva sakhīsaṃvāsō’yaṃ śikhīva himānilō viṣamiva sudhāraśmiryasmindunōti manōgatē ।
hṛdayamadayē tasminnēvaṃ punarvalatē balāt kuvalayadṛśāṃ vāmaḥ kāmō nikāmaniraṅkuśaḥ ॥ 47 ॥

bādhāṃ vidhēhi malayānila pañchabāṇa prāṇāngṛhāṇa na gṛhaṃ punarāśrayiṣyē ।
kiṃ tē kṛtāntabhagini kṣamayā taraṅgai-raṅgāni siñcha mama śāmyatu dēhadāhaḥ ॥ 48 ॥

prātarnīlanichōlamachyutamurassaṃvītapītāmbaram
radhāyāśkitaṃ vilōkya hasati svairaṃ sakhīmaṇḍalē ।
vrīḍāchañchalamañchalaṃ nayanayōrādhāya rādhānanē
svādusmēramukhō’yamastu jagadānandāya nandātmajaḥ॥ (kasmiṃśchana pāṭhāntarē idaṃ padyaṃ vidyatē)

॥ iti gītagōvindē vipralabdhāvarṇanē nāganārāyaṇō nāma saptamaḥ sargaḥ ॥