Print Friendly, PDF & Email

satyaṃ jñānamanantaṃ nityamanākāśaṃ paramākāśam ।
gōṣṭhaprāṅgaṇariṅkhaṇalōlamanāyāsaṃ paramāyāsam ।
māyākalpitanānākāramanākāraṃ bhuvanākāram ।
kṣmāmānāthamanāthaṃ praṇamata gōvindaṃ paramānandam ॥ 1 ॥

mṛtsnāmatsīhēti yaśōdātāḍanaśaiśava santrāsam ।
vyāditavaktrālōkitalōkālōkachaturdaśalōkālim ।
lōkatrayapuramūlastambhaṃ lōkālōkamanālōkam ।
lōkēśaṃ paramēśaṃ praṇamata gōvindaṃ paramānandam ॥ 2 ॥

traiviṣṭaparipuvīraghnaṃ kṣitibhāraghnaṃ bhavarōgaghnam ।
kaivalyaṃ navanītāhāramanāhāraṃ bhuvanāhāram ।
vaimalyasphuṭachētōvṛttiviśēṣābhāsamanābhāsam ।
śaivaṃ kēvalaśāntaṃ praṇamata gōvindaṃ paramānandam ॥ 3 ॥

gōpālaṃ prabhulīlāvigrahagōpālaṃ kulagōpālam ।
gōpīkhēlanagōvardhanadhṛtilīlālālitagōpālam ।
gōbhirnigadita gōvindasphuṭanāmānaṃ bahunāmānam ।
gōpīgōcharadūraṃ praṇamata gōvindaṃ paramānandam ॥ 4 ॥

gōpīmaṇḍalagōṣṭhībhēdaṃ bhēdāvasthamabhēdābham ।
śaśvadgōkhuranirdhūtōdgata dhūḻīdhūsarasaubhāgyam ।
śraddhābhaktigṛhītānandamachintyaṃ chintitasadbhāvam ।
chintāmaṇimahimānaṃ praṇamata gōvindaṃ paramānandam ॥ 5 ॥

snānavyākulayōṣidvastramupādāyāgamupārūḍham ।
vyāditsantīratha digvastrā dātumupākarṣantaṃ tāḥ
nirdhūtadvayaśōkavimōhaṃ buddhaṃ buddhērantastham ।
sattāmātraśarīraṃ praṇamata gōvindaṃ paramānandam ॥ 6 ॥

kāntaṃ kāraṇakāraṇamādimanādiṃ kāladhanābhāsam ।
kāḻindīgatakāliyaśirasi sunṛtyantaṃ muhuratyantam ।
kālaṃ kālakalātītaṃ kalitāśēṣaṃ kalidōṣaghnam ।
kālatrayagatihētuṃ praṇamata gōvindaṃ paramānandam ॥ 7 ॥

bṛndāvanabhuvi bṛndārakagaṇabṛndārādhitavandēham ।
kundābhāmalamandasmērasudhānandaṃ suhṛdānandam ।
vandyāśēṣa mahāmuni mānasa vandyānandapadadvandvam ।
vandyāśēṣaguṇābdhiṃ praṇamata gōvindaṃ paramānandam ॥ 8 ॥

gōvindāṣṭakamētadadhītē gōvindārpitachētā yaḥ ।
gōvindāchyuta mādhava viṣṇō gōkulanāyaka kṛṣṇēti ।
gōvindāṅghri sarōjadhyānasudhājaladhautasamastāghaḥ ।
gōvindaṃ paramānandāmṛtamantasthaṃ sa tamabhyēti ॥

iti śrī śaṅkarāchārya virachita śrīgōvindāṣṭakaṃ samāptaṃ