Print Friendly, PDF & Email

kṛtvā navadṛḍhasaṅkalpam
vitarantō navasandēśam
ghaṭayāmō nava saṅghaṭanam
rachayāmō navamitihāsam ॥

navamanvantara śilpīnaḥ
rāṣṭrasamunnati kāṅkṣiṇaḥ
tyāgadhanāḥ kāryēkaratāḥ
kṛtinipuṇāḥ vayamaviṣaṇṇāḥ ॥ kṛtvā ॥

bhēdabhāvanāṃ nirāsayantaḥ
dinadaridrān samuddharantaḥ
duḥkhavitaptān samāśvasantaḥ
kṛtasaṅkalpān sadā smarantaḥ ॥ kṛtvā ॥

pragatipathānnahi vichalēma
paramparāṃ saṃrakṣēma
samōtsāhinō nirudvēgīnō
nitya nirantara gatiśīlāḥ ॥ kṛtvā ॥

rachana: śrī janārdana hegḍē