Print Friendly, PDF & Email

ōṃ asya śrīkṛṣṇasahasranāmastōtramantrasya parāśara ṛṣiḥ, anuṣṭup Chandaḥ, śrīkṛṣṇaḥ paramātmā dēvatā, śrīkṛṣṇēti bījam, śrīvallabhēti śaktiḥ, śārṅgīti kīlakaṃ, śrīkṛṣṇaprītyarthē japē viniyōgaḥ ॥

nyāsaḥ
parāśarāya ṛṣayē namaḥ iti śirasi,
anuṣṭup Chandasē namaḥ iti mukhē,
gōpālakṛṣṇadēvatāyai namaḥ iti hṛdayē,
śrīkṛṣṇāya bījāya namaḥ iti guhyē,
śrīvallabhāya śaktyai namaḥ iti pādayōḥ,
śārṅgadharāya kīlakāya namaḥ iti sarvāṅgē ॥

karanyāsaḥ
śrīkṛṣṇa ityārabhya śūravaṃśaikadhīrityantāni aṅguṣṭhābhyāṃ namaḥ ।
śaurirityārabhya svabhāsōdbhāsitavraja ityantāni tarjanībhyāṃ namaḥ ।
kṛtātmavidyāvinyāsa ityārabhya prasthānaśakaṭārūḍha iti madhyamābhyāṃ namaḥ,
bṛndāvanakṛtālaya ityārabhya madhurājanavīkṣita ityanāmikābhyāṃ namaḥ,
rajakapratighātaka ityārabhya dvārakāpurakalpana iti kaniṣṭhikābhyāṃ namaḥ
dvārakānilaya ityārabhya parāśara iti karatalakarapṛṣṭhābhyāṃ namaḥ,
ēvaṃ hṛdayādinyāsaḥ ॥

dhyānam
kēṣāñchitprēmapuṃsāṃ vigalitamanasāṃ bālalīlāvilāsaṃ
kēṣāṃ gōpālalīlāṅkitarasikatanurvēṇuvādyēna dēvam ।
kēṣāṃ vāmāsamājē janitamanasijō daityadarpāpahaivaṃ
jñātvā bhinnābhilāṣaṃ sa jayati jagatāmīśvarastādṛśō’bhūt ॥ 1 ॥

kṣīrābdhau kṛtasaṃstavassuragaṇairbrahmādibhiḥ paṇḍitaiḥ
prōdbhūtō vasudēvasadmani mudā chikrīḍa yō gōkulē ।
kaṃsadhvaṃsakṛtē jagāma madhurāṃ sārāmasadvārakāṃ
gōpālō’khilagōpikājanasakhaḥ pāyādapāyāt sa naḥ ॥ 2 ॥

phullēndīvarakāntiminduvadanaṃ barhāvataṃsapriyaṃ
śrīvatsāṅkamudārakaustubhadharaṃ pītāmbaraṃ sundaram ।
gōpīnāṃ nayanōtpalārchitatanuṃ gōgōpasaṅghāvṛtaṃ
gōvindaṃ kalavēṇuvādanarataṃ divyāṅgabhūṣaṃ bhajē ॥ 3 ॥

ōm ।
kṛṣṇaḥ śrīvallabhaḥ śārṅgī viṣvaksēnaḥ svasiddhidaḥ ।
kṣīrōdadhāmā vyūhēśaḥ śēṣaśāyī jaganmayaḥ ॥ 1 ॥

bhaktigamyastrayīmūrtirbhārārtavasudhāstutaḥ ।
dēvadēvō dayāsindhurdēvadēvaśikhāmaṇiḥ ॥ 2 ॥

sukhabhāvassukhādhārō mukundō muditāśayaḥ ।
avikriyaḥ kriyāmūrtiradhyātmasvasvarūpavān ॥ 3 ॥

śiṣṭābhilakṣyō bhūtātmā dharmatrāṇārthachēṣṭitaḥ ।
antaryāmī kalārūpaḥ kālāvayavasākṣikaḥ ॥ 4 ॥

vasudhāyāsaharaṇō nāradaprēraṇōnmukhaḥ ।
prabhūṣṇurnāradōdgītō lōkarakṣāparāyaṇaḥ ॥ 5 ॥

rauhiṇēyakṛtānandō yōgajñānaniyōjakaḥ ।
mahāguhāntarnikṣiptaḥ purāṇavapurātmavān ॥ 6 ॥

śūravaṃśaikadhīśśauriḥ kaṃsaśaṅkāviṣādakṛt ।
vasudēvōllasachChaktirdēvakyaṣṭamagarbhagaḥ ॥ 7 ॥

vasudēvasutaḥ śrīmāndēvakīnandanō hariḥ ।
āścharyabālaḥ śrīvatsalakṣmavakṣāśchaturbhujaḥ ॥ 8 ॥

svabhāvōtkṛṣṭasadbhāvaḥ kṛṣṇāṣṭamyantasambhavaḥ ।
prājāpatyarkṣasambhūtō niśīthasamayōditaḥ ॥ 9 ॥

śaṅkhachakragadāpadmapāṇiḥ padmanibhēkṣaṇaḥ ।
kirīṭī kaustubhōraskaḥ sphuranmakarakuṇḍalaḥ ॥ 10 ॥

pītavāsā ghanaśyāmaḥ kuñchitāñchitakuntalaḥ ।
suvyaktavyaktābharaṇaḥ sūtikāgṛhabhūṣaṇaḥ ॥ 11 ॥

kārāgārāndhakāraghnaḥ pitṛprāgjanmasūchakaḥ ।
vasudēvastutaḥ stōtraṃ tāpatrayanivāraṇaḥ ॥ 12 ॥

niravadyaḥ kriyāmūrtirnyāyavākyaniyōjakaḥ ।
adṛṣṭachēṣṭaḥ kūṭasthō dhṛtalaukikavigrahaḥ ॥ 13 ॥

maharṣimānasōllāsō mahīmaṅgaladāyakaḥ ।
santōṣitasuravrātaḥ sādhuchittaprasādakaḥ ॥ 14 ॥

janakōpāyanirdēṣṭā dēvakīnayanōtsavaḥ ।
pitṛpāṇipariṣkārō mōhitāgārarakṣakaḥ ॥ 15 ॥

svaśaktyuddhāṭitāśēṣakapāṭaḥ pitṛvāhakaḥ ।
śēṣōragaphaṇāchChatraśśēṣōktākhyāsahasrakaḥ ॥ 16 ॥

yamunāpūravidhvaṃsī svabhāsōdbhāsitavrajaḥ ।
kṛtātmavidyāvinyāsō yōgamāyāgrasambhavaḥ ॥ 17 ॥

durgānivēditōdbhāvō yaśōdātalpaśāyakaḥ ।
nandagōpōtsavasphūrtirvrajānandakarōdayaḥ ॥ 18 ॥

sujātajātakarma śrīrgōpībhadrōktinirvṛtaḥ ।
alīkanidrōpagamaḥ pūtanāstanapīḍanaḥ ॥ 19 ॥

stanyāttapūtanāprāṇaḥ pūtanākrōśakārakaḥ ।
vinyastarakṣāgōdhūliryaśōdākaralālitaḥ ॥ 20 ॥

nandāghrātaśirōmadhyaḥ pūtanāsugatipradaḥ ।
bālaḥ paryaṅkanidrālurmukhārpitapadāṅguliḥ ॥ 21 ॥

añjanasnigdhanayanaḥ paryāyāṅkuritasmitaḥ ।
līlākṣastaralālōkaśśakaṭāsurabhañjanaḥ ॥ 22 ॥

dvijōditasvastyayanō mantrapūtajalāplutaḥ ।
yaśōdōtsaṅgaparyaṅkō yaśōdāmukhavīkṣakaḥ ॥ 23 ॥

yaśōdāstanyamuditastṛṇāvartādidussahaḥ ।
tṛṇāvartāsuradhvaṃsī mātṛvismayakārakaḥ ॥ 24 ॥

praśastanāmakaraṇō jānuchaṅkramaṇōtsukaḥ ।
vyālambichūlikāratnō ghōṣagōpapraharṣaṇaḥ ॥ 25 ॥

svamukhapratibimbārthī grīvāvyāghranakhōjjvalaḥ ।
paṅkānulēparuchirō māṃsalōrukaṭītaṭaḥ ॥ 26 ॥

ghṛṣṭajānukaradvandvaḥ pratibimbānukārakṛt ।
avyaktavarṇavāgvṛttiḥ smitalakṣyaradōdgamaḥ ॥ 27 ॥

dhātrīkarasamālambī praskhalachchitrachaṅkramaḥ ।
anurūpavayasyāḍhyaśchārukaumārachāpalaḥ ॥ 28 ॥

vatsapuchChasamākṛṣṭō vatsapuchChavikarṣaṇaḥ ।
vismāritānyavyāpārō gōpagōpīmudāvahaḥ ॥ 29 ॥

akālavatsanirmōktā vrajavyākrōśasusmitaḥ ।
navanītamahāchōrō dārakāhāradāyakaḥ ॥ 30 ॥

pīṭhōlūkhalasōpānaḥ kṣīrabhāṇḍavibhēdanaḥ ।
śikyabhāṇḍasamākarṣī dhvāntāgārapravēśakṛt ॥ 31 ॥

bhūṣāratnaprakāśāḍhyō gōpyupālambhabhartsitaḥ ।
parāgadhūsarākārō mṛdbhakṣaṇakṛtēkṣaṇaḥ ॥ 32 ॥

bālōktamṛtkathārambhō mitrāntargūḍhavigrahaḥ ।
kṛtasantrāsalōlākṣō jananīpratyayāvahaḥ ॥ 33॥

mātṛdṛśyāttavadanō vaktralakṣyacharācharaḥ ।
yaśōdālālitasvātmā svayaṃ svāchChandyamōhanaḥ ॥ 34 ॥

savitrīsnēhasaṃśliṣṭaḥ savitrīstanalōlupaḥ ।
navanītārthanāprahvō navanītamahāśanaḥ ॥ 35 ॥

mṛṣākōpaprakampōṣṭhō gōṣṭhāṅgaṇavilōkanaḥ ।
dadhimanthaghaṭībhēttā kiṅkiṇīkvāṇasūchitaḥ ॥ 36 ॥

haiyaṅgavīnarasikō mṛṣāśruśchauryaśaṅkitaḥ ।
jananīśramavijñātā dāmabandhaniyantritaḥ ॥ 37 ॥

dāmākalpaśchalāpāṅgō gāḍhōlūkhalabandhanaḥ ।
ākṛṣṭōlūkhalō’nantaḥ kubērasutaśāpavit ॥ । 38 ॥

nāradōktiparāmarśī yamalārjunabhañjanaḥ ।
dhanadātmajasaṅghuṣṭō nandamōchitabandhanaḥ ॥ 39 ॥

bālakōdgītaniratō bāhukṣēpōditapriyaḥ ।
ātmajñō mitravaśagō gōpīgītaguṇōdayaḥ ॥ 40 ॥

prasthānaśakaṭārūḍhō bṛndāvanakṛtālayaḥ ।
gōvatsapālanaikāgrō nānākrīḍāparichChadaḥ ॥ 41 ॥

kṣēpaṇīkṣēpaṇaprītō vēṇuvādyaviśāradaḥ ।
vṛṣavatsānukaraṇō vṛṣadhvānaviḍambanaḥ ॥ 42 ॥

niyuddhalīlāsaṃhṛṣṭaḥ kūjānukṛtakōkilaḥ ।
upāttahaṃsagamanassarvajanturutānukṛt ॥ 43 ॥

bhṛṅgānukārī dadhyannachōrō vatsapurassaraḥ ।
balī bakāsuragrāhī bakatālupradāhakaḥ ॥ 44 ॥

bhītagōpārbhakāhūtō bakachañchuvidāraṇaḥ ।
bakāsurārirgōpālō bālō bālādbhutāvahaḥ ॥ 45 ॥

balabhadrasamāśliṣṭaḥ kṛtakrīḍānilāyanaḥ ।
krīḍāsētunidhānajñaḥ plavaṅgōtplavanō’dbhutaḥ ॥ 46 ॥

kandukakrīḍanō luptanandādibhavavēdanaḥ ।
sumanō’laṅkṛtaśirāḥ svādusnigdhānnaśikyabhṛt ॥ 47 ॥

guñjāprālambanachChannaḥ piñChairalakavēṣakṛt ।
vanyāśanapriyaḥ śṛṅgaravākāritavatsakaḥ ॥ 48 ॥

manōjñapallavōttaṃsapuṣpasvēchChāttaṣaṭpadaḥ ।
mañjuśiñjitamañjīracharaṇaḥ karakaṅkaṇaḥ ॥ 49 ॥

anyōnyaśāsanaḥ krīḍāpaṭuḥ paramakaitavaḥ ।
pratidhvānapramuditaḥ śākhāchaturachaṅkramaḥ ॥ 50 ॥

aghadānavasaṃhartā vrajavighnavināśanaḥ ।
vrajasañjīvanaḥ śrēyōnidhirdānavamuktidaḥ ॥ 51 ॥

kālindīpulināsīnassahabhuktavrajārbhakaḥ ।
kakṣājaṭharavinyastavēṇurvallavachēṣṭitaḥ ॥ 52 ॥

bhujasandhyantaranyastaśṛṅgavētraḥ śuchismitaḥ ।
vāmapāṇisthadadhyannakabalaḥ kalabhāṣaṇaḥ ॥ 53 ॥

aṅgulyantaravinyastaphalaḥ paramapāvanaḥ ।
adṛśyatarṇakānvēṣī vallavārbhakabhītihā ॥ 54 ॥

adṛṣṭavatsapavrātō brahmavijñātavaibhavaḥ ।
gōvatsavatsapānvēṣī virāṭ-puruṣavigrahaḥ ॥ 55 ॥

svasaṅkalpānurūpārthō vatsavatsaparūpadhṛk ।
yathāvatsakriyārūpō yathāsthānanivēśanaḥ ॥ 56 ॥

yathāvrajārbhakākārō gōgōpīstanyapassukhī ।
chirādvalōhitō dāntō brahmavijñātavaibhavaḥ ॥ 57 ॥

vichitraśaktirvyālīnasṛṣṭagōvatsavatsapaḥ ।
brahmatrapākarō dhātṛstutassarvārthasādhakaḥ ॥ 58 ॥

brahma brahmamayō’vyaktastējōrūpassukhātmakaḥ ।
niruktaṃ vyākṛtirvyaktō nirālambanabhāvanaḥ ॥ 59 ॥

prabhaviṣṇuratantrīkō dēvapakṣārtharūpadhṛk ।
akāmassarvavēdādiraṇīyasthūlarūpavān ॥ 60 ॥

vyāpī vyāpyaḥ kṛpākartā vichitrāchārasammataḥ ।
Chandōmayaḥ pradhānātmā mūrtāmūrtidvayākṛtiḥ ॥ 61 ॥

anēkamūrtirakrōdhaḥ paraḥ prakṛtirakramaḥ ।
sakalāvaraṇōpētassarvadēvō mahēśvaraḥ ॥ 62 ॥

mahāprabhāvanaḥ pūrvavatsavatsapadarśakaḥ ।
kṛṣṇayādavagōpālō gōpālōkanaharṣitaḥ ॥ 63 ॥

smitēkṣāharṣitabrahmā bhaktavatsalavākpriyaḥ ।
brahmānandāśrudhautāṅghrirlīlāvaichitryakōvidaḥ ॥ 64 ॥

balabhadraikahṛdayō nāmākāritagōkulaḥ ।
gōpālabālakō bhavyō rajjuyajñōpavītavān ॥ 65 ॥

vṛkṣachChāyāhatāśāntirgōpōtsaṅgōpabarhaṇaḥ ।
gōpasaṃvāhitapadō gōpavyajanavījitaḥ ॥ 66।
gōpagānasukhōnnidraḥ śrīdāmārjitasauhṛdaḥ ।
sunandasuhṛdēkātmā subalaprāṇarañjanaḥ ॥ 67 ॥

tālīvanakṛtakrīḍō balapātitadhēnukaḥ ।
gōpīsaubhāgyasambhāvyō gōdhūlichChuritālakaḥ ॥ 68 ॥

gōpīvirahasantaptō gōpikākṛtamajjanaḥ ।
pralambabāhurutphullapuṇḍarīkāvataṃsakaḥ ॥ 69 ॥

vilāsalalitasmēragarbhalīlāvalōkanaḥ ।
sragbhūṣaṇānulēpāḍhyō jananyupahṛtānnabhuk ॥ 70 ॥

varaśayyāśayō rādhāprēmasallāpanirvṛtaḥ ।
yamunātaṭasañchārī viṣārtavrajaharṣadaḥ ॥ 71 ॥

kāliyakrōdhajanakaḥ vṛddhāhikulavēṣṭitaḥ ।
kāliyāhiphaṇāraṅganaṭaḥ kāliyamardanaḥ ॥ 72 ॥

nāgapatnīstutiprītō nānāvēṣasamṛddhikṛt ।
aviṣvaktadṛgātmēśaḥ svadṛgātmastutipriyaḥ ॥ 73 ॥

sarvēśvarassarvaguṇaḥ prasiddhassarvasātvataḥ ।
akuṇṭhadhāmā chandrārkadṛṣṭirākāśanirmalaḥ ॥ 74 ॥

anirdēśyagatirnāgavanitāpatibhaikṣadaḥ ।
svāṅghrimudrāṅkanāgēndramūrdhā kāliyasaṃstutaḥ ॥ 75 ॥

abhayō viśvataśchakṣuḥ stutōttamaguṇaḥ prabhuḥ ।
ahamātmā marutprāṇaḥ paramātmā dyuśīrṣavān ॥ 76 ॥

nāgōpāyanahṛṣṭātmā hradōtsāritakāliyaḥ ।
balabhadrasukhālāpō gōpāliṅgananirvṛtaḥ ॥ 77 ॥

dāvāgnibhītagōpālagōptā dāvāgnināśanaḥ ।
nayanāchChādanakrīḍālampaṭō nṛpachēṣṭitaḥ ॥ 78 ॥

kākapakṣadharassaumyō balavāhakakēlimān ।
balaghātitadurdharṣapralambō balavatsalaḥ ॥ 79 ॥

muñjāṭavyagniśamanaḥ prāvṛṭkālavinōdavān ।
śilānyastānnabhṛddaityasaṃhartā śādvalāsanaḥ ॥ 80 ॥

sadāptagōpikōdgītaḥ karṇikārāvataṃsakaḥ ।
naṭavēṣadharaḥ padmamālāṅkō gōpikāvṛtaḥ ॥ 81 ॥

gōpīmanōharāpāṅgō vēṇuvādanatatparaḥ ।
vinyastavadanāmbhōjaśchāruśabdakṛtānanaḥ ॥ 82 ॥

bimbādharārpitōdāravēṇurviśvavimōhanaḥ ।
vrajasaṃvarṇitaśrāvyavēṇunādaḥ śrutipriyaḥ ॥ 83 ॥

gōgōpagōpījanmēpsurbrahmēndrādyabhivanditaḥ ।
gītasnutisaritpūrō nādanartitabarhiṇaḥ ॥ 84 ॥

rāgapallavitasthāṇurgītānamitapādapaḥ ।
vismāritatṛṇagrāsamṛgō mṛgavilōbhitaḥ ॥ 85 ॥

vyāghrādihiṃsrasahajavairahartā sugāyanaḥ ।
gāḍhōdīritagōbṛndaprēmōtkarṇitatarṇakaḥ ॥ 86 ॥

niṣpandayānabrahmādivīkṣitō viśvavanditaḥ ।
śākhōtkarṇaśakuntaughaśChatrāyitabalāhakaḥ ॥ 87 ॥

prasannaḥ paramānandaśchitrāyitacharācharaḥ ।
gōpikāmadanō gōpīkuchakuṅkumamudritaḥ ॥ 88 ॥

gōpikanyājalakrīḍāhṛṣṭō gōpyaṃśukāpahṛt ।
skandhārōpitagōpastrīvāsāḥ kundanibhasmitaḥ ॥ 89 ॥

gōpīnētrōtpalaśaśī gōpikāyāchitāṃśukaḥ ।
gōpīnamaskriyādēṣṭā gōpyēkakaravanditaḥ ॥ 90 ॥

gōpyañjaliviśēṣārthī gōpakrīḍāvilōbhitaḥ ।
śāntavāsasphuradgōpīkṛtāñjaliraghāpahaḥ ॥ 91 ॥

gōpīkēlivilāsārthī gōpīsampūrṇakāmadaḥ ।
gōpastrīvastradō gōpīchittachōraḥ kutūhalī ॥ 92 ॥

bṛndāvanapriyō gōpabandhuryajvānnayāchitā ।
yajñēśō yajñabhāvajñō yajñapatnyabhivāñChitaḥ ॥ 93 ॥

munipatnīvitīrṇānnatṛptō munivadhūpriyaḥ ।
dvijapatnyabhibhāvajñō dvijapatnīvarapradaḥ ॥ 94 ॥

pratiruddhasatīmōkṣapradō dvijavimōhitā ।
munijñānapradō yajvastutō vāsavayāgavit ॥ 95 ॥

pitṛprōktakriyārūpaśakrayāganivāraṇaḥ ।
śakrā’marṣakaraśśakravṛṣṭipraśamanōnmukhaḥ ॥ 96 ॥

gōvardhanadharō gōpagōbṛndatrāṇatatparaḥ ।
gōvardhanagirichChatrachaṇḍadaṇḍabhujārgalaḥ ॥ 97 ॥

saptāhavidhṛtādrīndrō mēghavāhanagarvahā ।
bhujāgrōparivinyastakṣmādharakṣmābhṛdachyutaḥ ॥ 98 ॥

svasthānasthāpitagirirgōpīdadhyakṣatārchitaḥ ।
sumanassumanōvṛṣṭihṛṣṭō vāsavavanditaḥ ॥ 99 ॥

kāmadhēnupayaḥpūrābhiṣiktassurabhistutaḥ ।
dharāṅghrirōṣadhīrōmā dharmagōptā manōmayaḥ ॥ 100 ॥

jñānayajñapriyaśśāstranētrassarvārthasārathiḥ ।
airāvatakarānītaviyadgaṅgāplutō vibhuḥ ॥ 101 ॥

brahmābhiṣiktō gōgōptā sarvalōkaśubhaṅkaraḥ ।
sarvavēdamayō magnanandānvēṣipitṛpriyaḥ ॥ 102 ॥

varuṇōdīritātmēkṣākautukō varuṇārchitaḥ ।
varuṇānītajanakō gōpajñātātmavaibhavaḥ ॥ 103 ॥

svarlōkālōkasaṃhṛṣṭagōpavargatrivargadaḥ ।
brahmahṛdgōpitō gōpadraṣṭā brahmapadapradaḥ ॥ 104 ॥

śarachchandravihārōtkaḥ śrīpatirvaśakō kṣamaḥ ।
bhayāpahō bhartṛruddhagōpikādhyānagōcharaḥ ॥ 105 ॥

gōpikānayanāsvādyō gōpīnarmōktinirvṛtaḥ ।
gōpikāmānaharaṇō gōpikāśatayūthapaḥ ॥ 106 ॥

vaijayantīsragākalpō gōpikāmānavardhanaḥ ।
gōpakāntāsunirdēṣṭā kāntō manmathamanmathaḥ ॥ 107 ॥

svātmāsyadattatāmbūlaḥ phalitōtkṛṣṭayauvanaḥ ।
vallavīstanasaktākṣō vallavīprēmachālitaḥ ॥ 108 ॥

gōpīchēlāñchalāsīnō gōpīnētrābjaṣaṭpadaḥ ।
rāsakrīḍāsamāsaktō gōpīmaṇḍalamaṇḍanaḥ ॥ 109 ॥

gōpīhēmamaṇiśrēṇimadhyēndramaṇirujjvalaḥ ।
vidyādharēnduśāpaghnaśśaṅkhachūḍaśirōharaḥ ॥ 110 ॥

śaṅkhachūḍaśirōratnasamprīṇitabalō’naghaḥ ।
ariṣṭāriṣṭakṛdduṣṭakēśidaityaniṣūdanaḥ ॥ 111 ॥

sarasassasmitamukhassusthirō virahākulaḥ ।
saṅkarṣaṇārpitaprītirakrūradhyānagōcharaḥ ॥ 112 ॥

akrūrasaṃstutō gūḍhō guṇavṛtyupalakṣitaḥ ।
pramāṇagamyastanmātrā’vayavī buddhitatparaḥ ॥ 113 ॥

sarvapramāṇapramadhīssarvapratyayasādhakaḥ ।
puruṣaścha pradhānātmā viparyāsavilōchanaḥ ॥ 114 ॥

madhurājanasaṃvīkṣyō rajakapratighātakaḥ ।
vichitrāmbarasaṃvītō mālākāravarapradaḥ ॥ 115 ॥

kubjāvakratvanirmōktā kubjāyauvanadāyakaḥ ।
kubjāṅgarāgasurabhiḥ kaṃsakōdaṇḍakhaṇḍanaḥ ॥ 116 ॥

dhīraḥ kuvalayāpīḍamardanaḥ kaṃsabhītikṛt ।
dantidantāyudhō raṅgatrāsakō mallayuddhavit ॥ 117 ॥

chāṇūrahantā kaṃsārirdēvakīharṣadāyakaḥ ।
vasudēvapadānamraḥ pitṛbandhavimōchanaḥ ॥ 118 ॥

urvībhayāpahō bhūpa ugrasēnādhipatyadaḥ ।
ājñāsthitaśachīnāthassudharmānayanakṣamaḥ ॥ 119 ॥

ādyō dvijātisatkartā śiṣṭāchārapradarśakaḥ ।
sāndīpanikṛtābhyastavidyābhyāsaikadhīssudhīḥ ॥ 120 ॥

gurvabhīṣṭakriyādakṣaḥ paśchimōdadhipūjitaḥ ।
hatapañchajanaprāptapāñchajanyō yamārchitaḥ ॥ 121 ॥

dharmarājajayānītaguruputra urukramaḥ ।
guruputrapradaśśāstā madhurājasabhāsadaḥ ॥ 122 ॥

jāmadagnyasamabhyarchyō gōmantagirisañcharaḥ ।
gōmantadāvaśamanō garuḍānītabhūṣaṇaḥ ॥ 123 ॥

chakrādyāyudhasaṃśōbhī jarāsandhamadāpahaḥ ।
sṛgālāvanipālaghnassṛgālātmajarājyadaḥ ॥ 124 ॥

vidhvastakālayavanō muchukundavarapradaḥ ।
ājñāpitamahāmbhōdhirdvārakāpurakalpanaḥ ॥ 125 ॥

dvārakānilayō rukmimānahantā yadūdvahaḥ ।
ruchirō rukmiṇījāniḥ pradyumnajanakaḥ prabhuḥ ॥ 126 ॥

apākṛtatrilōkārtiraniruddhapitāmahaḥ ।
aniruddhapadānvēṣī chakrī garuḍavāhanaḥ ॥ 127 ॥

bāṇāsurapurīrōddhā rakṣājvalanayantrajit ।
dhūtapramathasaṃrambhō jitamāhēśvarajvaraḥ ॥ 128 ॥

ṣaṭchakraśaktinirjētā bhūtavētālamōhakṛt ।
śambhutriśūlajichChambhujṛmbhaṇaśśambhusaṃstutaḥ ॥ 129 ॥

indriyātmēnduhṛdayassarvayōgēśvarēśvaraḥ ।
hiraṇyagarbhahṛdayō mōhāvartanivartanaḥ ॥ 130 ॥

ātmajñānanidhirmēdhā kōśastanmātrarūpavān ।
indrō’gnivadanaḥ kālanābhassarvāgamādhvagaḥ ॥ 131 ॥

turīyasarvadhīsākṣī dvandvārāmātmadūragaḥ ।
ajñātapārō vaśyaśrīravyākṛtavihāravān ॥ 132 ॥

ātmapradīpō vijñānamātrātmā śrīnikētanaḥ ।
bāṇabāhuvanachChēttā mahēndraprītivardhanaḥ ॥ 133 ॥

aniruddhanirōdhajñō jalēśāhṛtagōkulaḥ ।
jalēśavijayī vīrassatrājidratnayāchakaḥ ॥ 134 ॥

prasēnānvēṣaṇōdyuktō jāmbavaddhṛtaratnadaḥ ।
jitarkṣarājatanayāhartā jāmbavatīpriyaḥ ॥ 135 ॥

satyabhāmāpriyaḥ kāmaśśatadhanvaśirōharaḥ ।
kālindīpatirakrūrabandhurakrūraratnadaḥ ॥ 136 ॥

kaikēyīramaṇō bhadrābhartā nāgnajitīdhavaḥ ।
mādrīmanōharaśśaibyāprāṇabandhururukramaḥ ॥ 137 ॥

suśīlādayitō mitravindānētramahōtsavaḥ ।
lakṣmaṇāvallabhō ruddhaprāgjyōtiṣamahāpuraḥ ॥ 138 ॥

surapāśāvṛtichChēdī murāriḥ krūrayuddhavit ।
hayagrīvaśirōhartā sarvātmā sarvadarśanaḥ ॥ 139 ॥

narakāsuravichChēttā narakātmajarājyadaḥ।
pṛthvīstutaḥ prakāśātmā hṛdyō yajñaphalapradaḥ ॥ 140 ॥

guṇagrāhī guṇadraṣṭā gūḍhasvātmā vibhūtimān ।
kavirjagadupadraṣṭā paramākṣaravigrahaḥ ॥ 141 ॥

prapannapālanō mālī mahadbrahmavivardhanaḥ ।
vāchyavāchakaśaktyarthassarvavyākṛtasiddhidaḥ ॥ 142 ॥

svayamprabhuranirvēdyassvaprakāśaśchirantanaḥ ।
nādātmā mantrakōṭīśō nānāvādanirōdhakaḥ ॥ 143 ॥

kandarpakōṭilāvaṇyaḥ parārthaikaprayōjakaḥ ।
amarīkṛtadēvaughaḥ kanyakābandhamōchanaḥ ॥ 144 ॥

ṣōḍaśastrīsahasrēśaḥ kāntaḥ kāntāmanōbhavaḥ ।
krīḍāratnāchalāhartā varuṇachChatraśōbhitaḥ ॥ 145 ॥

śakrābhivanditaśśakrajananīkuṇḍalapradaḥ ।
aditiprastutastōtrō brāhmaṇōdghuṣṭachēṣṭanaḥ ॥ 146 ॥

purāṇassaṃyamī janmāliptaḥ ṣaḍviṃśakō’rthadaḥ ।
yaśasyanītirādyantarahitassatkathāpriyaḥ ॥ 147 ॥

brahmabōdhaḥ parānandaḥ pārijātāpahārakaḥ ।
pauṇḍrakaprāṇaharaṇaḥ kāśirājaniṣūdanaḥ ॥ 148 ॥

kṛtyāgarvapraśamanō vichakravadhadīkṣitaḥ ।
kaṃsavidhvaṃsanassāmbajanakō ḍimbhakārdanaḥ ॥ 149 ॥

munirgōptā pitṛvarapradassavanadīkṣitaḥ ।
rathī sārathyanirdēṣṭā phālgunaḥ phālgunipriyaḥ ॥ 150 ॥

saptābdhistambhanōdbhātō harissaptābdhibhēdanaḥ ।
ātmaprakāśaḥ pūrṇaśrīrādinārāyaṇēkṣitaḥ ॥ 151 ॥

vipraputrapradaśchaiva sarvamātṛsutapradaḥ ।
pārthavismayakṛtpārthapraṇavārthaprabōdhanaḥ ॥ 152 ॥

kailāsayātrāsumukhō badaryāśramabhūṣaṇaḥ ।
ghaṇṭākarṇakriyāmauḍhyāttōṣitō bhaktavatsalaḥ ॥ 153 ॥

munibṛndādibhirdhyēyō ghaṇṭākarṇavarapradaḥ ।
tapaścharyāparaśchīravāsāḥ piṅgajaṭādharaḥ ॥ 154 ॥

pratyakṣīkṛtabhūtēśaśśivastōtā śivastutaḥ ।
kṛṣṇāsvayaṃvarālōkakautukī sarvasammataḥ ॥ 155 ॥

balasaṃrambhaśamanō baladarśitapāṇḍavaḥ ।
yativēṣārjunābhīṣṭadāyī sarvātmagōcharaḥ ॥ 156 ॥

subhadrāphālgunōdvāhakartā prīṇitaphālgunaḥ ।
khāṇḍavaprīṇitārchiṣmānmayadānavamōchanaḥ ॥ 157 ॥

sulabhō rājasūyārhayudhiṣṭhiraniyōjakaḥ ।
bhīmārditajarāsandhō māgadhātmajarājyadaḥ ॥ 158 ॥

rājabandhananirmōktā rājasūyāgrapūjanaḥ ।
chaidyādyasahanō bhīṣmastutassātvatapūrvajaḥ ॥ 159 ॥

sarvātmārthasamāhartā mandarāchaladhārakaḥ ।
yajñāvatāraḥ prahlādapratijñāpratipālakaḥ ॥ 160 ॥

baliyajñasabhādhvaṃsī dṛptakṣatrakulāntakaḥ ।
daśagrīvāntakō jētā rēvatīprēmavallabhaḥ ॥ 161 ॥

sarvāvatārādhiṣṭhātā vēdabāhyavimōhanaḥ ।
kalidōṣanirākartā daśanāmā dṛḍhavrataḥ ॥ 162 ॥

amēyātmā jagatsvāmī vāgmī chaidyaśirōharaḥ ।
draupadīrachitastōtraḥ kēśavaḥ puruṣōttamaḥ ॥ 163 ॥

nārāyaṇō madhupatirmādhavō dōṣavarjitaḥ ।
gōvindaḥ puṇḍarīkākṣō viṣṇuścha madhusūdanaḥ ॥ 164 ॥

trivikramastrilōkēśō vāmanaḥ śrīdharaḥ pumān ।
hṛṣīkēśō vāsudēvaḥ padmanābhō mahāhradaḥ ॥ 165 ॥

dāmōdaraśchaturvyūhaḥ pāñchālīmānarakṣaṇaḥ ।
sālvaghnassamaraślāghī dantavaktranibarhaṇaḥ ॥ 166 ॥

dāmōdarapriyasakhā pṛthukāsvādanapriyaḥ ॥

ghṛṇī dāmōdaraḥ śrīdō gōpīpunaravēkṣakaḥ ॥ 167 ॥

gōpikāmuktidō yōgī durvāsastṛptikārakaḥ ।
avijñātavrajākīrṇapāṇḍavālōkanō jayī ॥ 168 ॥

pārthasārathyanirataḥ prājñaḥ pāṇḍavadūtyakṛt ।
vidurātithyasantuṣṭaḥ kuntīsantōṣadāyakaḥ ॥ 169 ॥

suyōdhanatiraskartā duryōdhanavikāravit ।
vidurābhiṣṭhutō nityō vārṣṇēyō maṅgalātmakaḥ ॥ 170 ॥

pañchaviṃśatitattvēśaśchaturviṃśatidēhabhāk ।
sarvānugrāhakassarvadāśārhasatatārchitaḥ ॥ 171 ॥

achintyō madhurālāpassādhudarśī durāsadaḥ ।
manuṣyadharmānugataḥ kauravēndrakṣayēkṣitā ॥ 172 ॥

upēndrō dānavārātirurugītō mahādyutiḥ ।
brahmaṇyadēvaḥ śrutimān gōbrāhmaṇahitāśayaḥ ॥ 173 ॥

varaśīlaśśivārambhassuvijñānavimūrtimān ।
svabhāvaśuddhassanmitrassuśaraṇyassulakṣaṇaḥ ॥ 174 ॥

dhṛtarāṣṭragataudṛṣṭipradaḥ karṇavibhēdanaḥ ।
pratōdadhṛgviśvarūpavismāritadhanañjayaḥ ॥ 175 ॥

sāmagānapriyō dharmadhēnurvarṇōttamō’vyayaḥ ।
chaturyugakriyākartā viśvarūpapradarśakaḥ ॥ 176 ॥

brahmabōdhaparitrātapārthō bhīṣmārthachakrabhṛt ।
arjunāyāsavidhvaṃsī kāladaṃṣṭrāvibhūṣaṇaḥ ॥ 177 ॥

sujātānantamahimā svapnavyāpāritārjunaḥ ।
akālasandhyāghaṭanaśchakrāntaritabhāskaraḥ ॥ 178 ॥

duṣṭapramathanaḥ pārthapratijñāparipālakaḥ ।
sindhurājaśiraḥpātasthānavaktā vivēkadṛk ॥ 179 ॥

subhadrāśōkaharaṇō drōṇōtsēkādivismitaḥ ।
pārthamanyunirākartā pāṇḍavōtsavadāyakaḥ ॥ 180 ॥

aṅguṣṭhākrāntakauntēyarathaśśaktō’hiśīrṣajit ।
kālakōpapraśamanō bhīmasēnajayapradaḥ ॥ 181 ॥

aśvatthāmavadhāyāsatrātapāṇḍusutaḥ kṛtī ।
iṣīkāstrapraśamanō drauṇirakṣāvichakṣaṇaḥ ॥ 182 ॥

pārthāpahāritadrauṇichūḍāmaṇirabhaṅguraḥ ।
dhṛtarāṣṭraparāmṛṣṭabhīmapratikṛtismayaḥ ॥ 183 ॥

bhīṣmabuddhipradaśśāntaśśarachchandranibhānanaḥ ।
gadāgrajanmā pāñchālīpratijñāparipālakaḥ ॥ 184 ॥

gāndhārīkōpadṛgguptadharmasūnuranāmayaḥ ।
prapannārtibhayachChēttā bhīṣmaśalyavyadhāvahaḥ ॥ 185 ॥

śāntaśśāntanavōdīrṇasarvadharmasamāhitaḥ ।
smāritabrahmavidyārthaprītapārthō mahāstravit ॥ 186 ॥

prasādaparamōdārō gāṅgēyasugatipradaḥ ।
vipakṣapakṣakṣayakṛtparīkṣitprāṇarakṣaṇaḥ ॥ 187 ॥

jagadgururdharmasūnōrvājimēdhapravartakaḥ ।
vihitārthāptasatkārō māsakātparivartadaḥ ॥ 188 ॥

uttaṅkaharṣadātmīyadivyarūpapradarśakaḥ ।
janakāvagatasvōktabhāratassarvabhāvanaḥ ॥ 189 ॥

asōḍhayādavōdrēkō vihitāptādipūjanaḥ ॥

samudrasthāpitāścharyamusalō vṛṣṇivāhakaḥ ॥ 190 ॥

muniśāpāyudhaḥ padmāsanāditridaśārthitaḥ ।
vṛṣṭipratyavahārōtkassvadhāmagamanōtsukaḥ ॥ 191 ॥

prabhāsālōkanōdyuktō nānāvidhanimittakṛt ।
sarvayādavasaṃsēvyassarvōtkṛṣṭaparichChadaḥ ॥ 192 ॥

vēlākānanasañchārī vēlānilahṛtaśramaḥ ।
kālātmā yādavō’nantasstutisantuṣṭamānasaḥ ॥ 193 ॥

dvijālōkanasantuṣṭaḥ puṇyatīrthamahōtsavaḥ ।
satkārāhlāditāśēṣabhūsurassuravallabhaḥ ॥ 194 ॥

puṇyatīrthāplutaḥ puṇyaḥ puṇyadastīrthapāvanaḥ ।
viprasātkṛtagōkōṭiśśatakōṭisuvarṇadaḥ ॥ 195 ॥

svamāyāmōhitā’śēṣavṛṣṇivīrō viśēṣavit ।
jalajāyudhanirdēṣṭā svātmāvēśitayādavaḥ ॥ 196 ॥

dēvatābhīṣṭavaradaḥ kṛtakṛtyaḥ prasannadhīḥ ।
sthiraśēṣāyutabalassahasraphaṇivīkṣaṇaḥ ॥ 197 ॥

brahmavṛkṣavarachChāyāsīnaḥ padmāsanasthitaḥ ।
pratyagātmā svabhāvārthaḥ praṇidhānaparāyaṇaḥ ॥ 198 ॥

vyādhēṣuviddhapūjyāṅghrirniṣādabhayamōchanaḥ ।
pulindastutisantuṣṭaḥ pulindasugatipradaḥ ॥ 199 ॥

dārukārpitapārthādikaraṇīyōktirīśitā ।
divyadundubhisaṃyuktaḥ puṣpavṛṣṭiprapūjitaḥ ॥ 200 ॥

purāṇaḥ paramēśānaḥ pūrṇabhūmā pariṣṭutaḥ ।
patirādyaḥ paraṃ brahma paramātmā parātparaḥ ॥ 201 ॥

śrīparamātmā parātparaḥ ōṃ namaḥ iti ।
phalaśrutiḥ –
idaṃ sahasraṃ kṛṣṇasya nāmnāṃ sarvārthadāyakam ।
anantarūpī bhagavān vyākhyātādau svayambhuvē ॥ 202 ॥

tēna prōktaṃ vasiṣṭhāya tatō labdhvā parāśaraḥ ।
vyāsāya tēna samprōktaṃ śukō vyāsādavāptavān ॥ 203 ॥

tachChiṣyairbahubhirbhūmau khyāpitaṃ dvāparē yugē ।
kṛṣṇājñayā hariharaḥ kalau prakhyāpayadvibhuḥ ॥ 204 ॥

idaṃ paṭhati bhaktyā yaḥ śṛṇōti cha samāhitaḥ ।
svasiddhyai prārthayantyēnaṃ tīrthakṣētrādidēvatāḥ ॥ 205 ॥

prāyaśchittānyaśēṣāṇi nālaṃ yāni vyapōhitum ।
tāni pāpāni naśyanti sakṛdasya praśaṃsanāt ॥ 206 ॥

ṛṇatrayavimuktasya śrautasmārtānuvartinaḥ ।
ṛṣēstrimūrtirūpasya phalaṃ vindēdidaṃ paṭhan ॥ 207 ॥

idaṃ nāmasahasraṃ yaḥ paṭhatyētachChṛṇōti cha ।
śivaliṅgasahasrasya sa pratiṣṭhāphalaṃ labhēt ॥ 208 ॥

idaṃ kirīṭī sañjapya jayī pāśupatāstrabhāk ।
kṛṣṇasya prāṇabhūtassan kṛṣṇaṃ sārathimāptavān ॥ 209 ॥

draupadyā damayantyā cha sāvitryā cha suśīlayā ।
duritāni jitānyētajjapādāptaṃ cha vāñChitam ॥ 210 ॥

kimidaṃ bahunā śaṃsanmānavō mōdanirbharaḥ ।
brahmānandamavāpyāntē kṛṣṇasāyūjyamāpnuyāt ॥ 211 ॥