Print Friendly, PDF & Email

atha dvādaśō’dhyāyaḥ ।
bhaktiyōgaḥ

arjuna uvācha ।
ēvaṃ satatayuktā yē bhaktāstvāṃ paryupāsatē ।
yē chāpyakṣaramavyaktaṃ tēṣāṃ kē yōgavittamāḥ ॥ 1 ॥

śrībhagavānuvācha ।
mayyāvēśya manō yē māṃ nityayuktā upāsatē ।
śraddhayā parayōpētāstē mē yuktatamā matāḥ ॥ 2 ॥

yē tvakṣaramanirdēśyamavyaktaṃ paryupāsatē ।
sarvatragamachintyaṃ cha kūṭasthamachalaṃ dhruvam ॥ 3 ॥

sanniyamyēndriyagrāmaṃ sarvatra samabuddhayaḥ ।
tē prāpnuvanti māmēva sarvabhūtahitē ratāḥ ॥ 4 ॥

klēśō’dhikatarastēṣāmavyaktāsaktachētasām ।
avyaktā hi gatirduḥkhaṃ dēhavadbhiravāpyatē ॥ 5 ॥

yē tu sarvāṇi karmāṇi mayi sannyasya matparāḥ ।
ananyēnaiva yōgēna māṃ dhyāyanta upāsatē ॥ 6 ॥

tēṣāmahaṃ samuddhartā mṛtyusaṃsārasāgarāt ।
bhavāmi na chirātpārtha mayyāvēśitachētasām ॥ 7 ॥

mayyēva mana ādhatsva mayi buddhiṃ nivēśaya ।
nivasiṣyasi mayyēva ata ūrdhvaṃ na saṃśayaḥ ॥ 8 ॥

atha chittaṃ samādhātuṃ na śaknōṣi mayi sthiram ।
abhyāsayōgēna tatō māmichChāptuṃ dhanañjaya ॥ 9 ॥

abhyāsē’pyasamarthō’si matkarmaparamō bhava ।
madarthamapi karmāṇi kurvansiddhimavāpsyasi ॥ 10 ॥

athaitadapyaśaktō’si kartuṃ madyōgamāśritaḥ ।
sarvakarmaphalatyāgaṃ tataḥ kuru yatātmavān ॥ 11 ॥

śrēyō hi jñānamabhyāsājjñānāddhyānaṃ viśiṣyatē ।
dhyānātkarmaphalatyāgastyāgāchChāntiranantaram ॥ 12 ॥

advēṣṭā sarvabhūtānāṃ maitraḥ karuṇa ēva cha ।
nirmamō nirahaṅkāraḥ samaduḥkhasukhaḥ kṣamī ॥ 13 ॥

santuṣṭaḥ satataṃ yōgī yatātmā dṛḍhaniśchayaḥ ।
mayyarpitamanōbuddhiryō madbhaktaḥ sa mē priyaḥ ॥ 14 ॥

yasmānnōdvijatē lōkō lōkānnōdvijatē cha yaḥ ।
harṣāmarṣabhayōdvēgairmuktō yaḥ sa cha mē priyaḥ ॥ 15 ॥

anapēkṣaḥ śuchirdakṣa udāsīnō gatavyathaḥ ।
sarvārambhaparityāgī yō madbhaktaḥ sa mē priyaḥ ॥ 16 ॥

yō na hṛṣyati na dvēṣṭi na śōchati na kāṅkṣati ।
śubhāśubhaparityāgī bhaktimānyaḥ sa mē priyaḥ ॥ 17 ॥

samaḥ śatrau cha mitrē cha tathā mānāpamānayōḥ ।
śītōṣṇasukhaduḥkhēṣu samaḥ saṅgavivarjitaḥ ॥ 18 ॥

tulyanindāstutirmaunī santuṣṭō yēna kēnachit ।
anikētaḥ sthiramatirbhaktimānmē priyō naraḥ ॥ 19 ॥

yē tu dharmyāmṛtamidaṃ yathōktaṃ paryupāsatē ।
śraddadhānā matparamā bhaktāstē’tīva mē priyāḥ ॥ 20 ॥

ōṃ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṃ yōgaśāstrē śrīkṛṣṇārjunasaṃvādē

bhaktiyōgō nāma dvādaśō’dhyāyaḥ ॥12 ॥