Print Friendly, PDF & Email

atha aṣṭamō’dhyāyaḥ ।
akṣaraparabrahmayōgaḥ

arjuna uvācha ।
kiṃ tadbrahma kimadhyātmaṃ kiṃ karma puruṣōttama ।
adhibhūtaṃ cha kiṃ prōktamadhidaivaṃ kimuchyatē ॥ 1 ॥

adhiyajñaḥ kathaṃ kō’tra dēhē’sminmadhusūdana ।
prayāṇakālē cha kathaṃ jñēyō’si niyatātmabhiḥ ॥ 2 ॥

śrībhagavānuvācha ।
akṣaraṃ brahma paramaṃ svabhāvō’dhyātmamuchyatē ।
bhūtabhāvōdbhavakarō visargaḥ karmasañjñitaḥ ॥ 3 ॥

adhibhūtaṃ kṣarō bhāvaḥ puruṣaśchādhidaivatam ।
adhiyajñō’hamēvātra dēhē dēhabhṛtāṃ vara ॥ 4 ॥

antakālē cha māmēva smaranmuktvā kalēvaram ।
yaḥ prayāti sa madbhāvaṃ yāti nāstyatra saṃśayaḥ ॥ 5 ॥

yaṃ yaṃ vāpi smaranbhāvaṃ tyajatyantē kalēvaram ।
taṃ tamēvaiti kauntēya sadā tadbhāvabhāvitaḥ ॥ 6 ॥

tasmātsarvēṣu kālēṣu māmanusmara yudhya cha ।
mayyarpitamanōbuddhirmāmēvaiṣyasyasaṃśayam ॥ 7 ॥

abhyāsayōgayuktēna chētasā nānyagāminā ।
paramaṃ puruṣaṃ divyaṃ yāti pārthānuchintayan ॥ 8 ॥

kaviṃ purāṇamanuśāsitāramaṇōraṇīyaṃsamanusmarēdyaḥ।
sarvasya dhātāramachintyarūpamādityavarṇaṃ tamasaḥ parastāt ॥ 9 ॥

prayāṇakālē manasāchalēna bhaktyā yuktō yōgabalēna chaiva।
bhruvōrmadhyē prāṇamāvēśya samyaksa taṃ paraṃ puruṣamupaiti divyam ॥ 10 ॥

yadakṣaraṃ vēdavidō vadanti viśanti yadyatayō vītarāgāḥ।
yadichChantō brahmacharyaṃ charanti tattē padaṃ saṅgrahēṇa pravakṣyē ॥ 11 ॥

sarvadvārāṇi saṃyamya manō hṛdi nirudhya cha ।
mūrdhnyādhāyātmanaḥ prāṇamāsthitō yōgadhāraṇām ॥ 12 ॥

ōmityēkākṣaraṃ brahma vyāharanmāmanusmaran ।
yaḥ prayāti tyajandēhaṃ sa yāti paramāṃ gatim ॥ 13 ॥

ananyachētāḥ satataṃ yō māṃ smarati nityaśaḥ ।
tasyāhaṃ sulabhaḥ pārtha nityayuktasya yōginaḥ ॥ 14 ॥

māmupētya punarjanma duḥkhālayamaśāśvatam ।
nāpnuvanti mahātmānaḥ saṃsiddhiṃ paramāṃ gatāḥ ॥ 15 ॥

ābrahmabhuvanāllōkāḥ punarāvartinō’rjuna ।
māmupētya tu kauntēya punarjanma na vidyatē ॥ 16 ॥

sahasrayugaparyantamaharyadbrahmaṇō viduḥ ।
rātriṃ yugasahasrāntāṃ tē’hōrātravidō janāḥ ॥ 17 ॥

avyaktādvyaktayaḥ sarvāḥ prabhavantyaharāgamē ।
rātryāgamē pralīyantē tatraivāvyaktasañjñakē ॥ 18 ॥

bhūtagrāmaḥ sa ēvāyaṃ bhūtvā bhūtvā pralīyatē ।
rātryāgamē’vaśaḥ pārtha prabhavatyaharāgamē ॥ 19 ॥

parastasmāttu bhāvō’nyō’vyaktō’vyaktātsanātanaḥ ।
yaḥ sa sarvēṣu bhūtēṣu naśyatsu na vinaśyati ॥ 20 ॥

avyaktō’kṣara ityuktastamāhuḥ paramāṃ gatim ।
yaṃ prāpya na nivartantē taddhāma paramaṃ mama ॥ 21 ॥

puruṣaḥ sa paraḥ pārtha bhaktyā labhyastvananyayā ।
yasyāntaḥsthāni bhūtāni yēna sarvamidaṃ tatam ॥ 22 ॥

yatra kālē tvanāvṛttimāvṛttiṃ chaiva yōginaḥ ।
prayātā yānti taṃ kālaṃ vakṣyāmi bharatarṣabha ॥ 23 ॥

agnirjōtirahaḥ śuklaḥ ṣaṇmāsā uttarāyaṇam ।
tatra prayātā gachChanti brahma brahmavidō janāḥ ॥ 24 ॥

dhūmō rātristathā kṛṣṇaḥ ṣaṇmāsā dakṣiṇāyanam ।
tatra chāndramasaṃ jyōtiryōgī prāpya nivartatē ॥ 25 ॥

śuklakṛṣṇē gatī hyētē jagataḥ śāśvatē matē ।
ēkayā yātyanāvṛttimanyayāvartatē punaḥ ॥ 26 ॥

naitē sṛtī pārtha jānanyōgī muhyati kaśchana ।
tasmātsarvēṣu kālēṣu yōgayuktō bhavārjuna ॥ 27 ॥

vēdēṣu yajñēṣu tapaḥsu chaiva dānēṣu yatpuṇyaphalaṃ pradiṣṭam।
atyēti tatsarvamidaṃ viditvāyōgī paraṃ sthānamupaiti chādyam ॥ 28 ॥

ōṃ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṃ yōgaśāstrē śrīkṛṣṇārjunasaṃvādē

akṣarabrahmayōgō nāmāṣṭamō’dhyāyaḥ ॥8 ॥